Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza, pomarańczowa okładka seryjna
Fotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy

Dyscyplina
nauki techniczne
nauki techniczne » fotogrametria
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
113
Rok wydania
2009
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
Spis oznaczeń  11
1. Wstęp  13
2. Cel i teza pracy  17
3. Wady postawy ciała  18
3.1. Definicje postawy ciała i jej wad  18
3.2. Charakterystyka anatomiczno-patologiczna wad postawy  20
3.3. Metody oceny postawy  23
4. Ciało człowieka jako obiekt pomiaru jakości postawy  27
4.1. Mierzone części anatomiczne  27
4.2. Parametry oceny postawy wyznaczane technikami pomiarowymi  30
4.3. Dokładność przeniesienia elementów kostnych na powierzchnię skóry  32
5. Oczekiwania wobec nowoczesnego systemu pomiarowego  34
6. Przegląd współczesnych metod analizy 3D postawy ciała  36
7. Charakterystyka cyfrowych aparatów fotograficznych w aspekcie zastosowania ich do pomiarów fotogrametrycznych  42
8. Kalibracja aparatu fotograficznego  46
8.1. Parametry kalibracji  46
8.2. Samokalibracja  50
8.3. Badanie stabilności i powtarzalności elementów orientacji wewnętrznej aparatu fotograficznego  53
8.4. Kalibracja na polu testowym  56
9. Photogrammetrical Body Explorer – fotogrametryczny system pomiarowy do badania wad postawy  59
9.1. Historia powstania  59
9.2. Charakterystyka systemu  60
9.3. Fotogrametryczne podstawy działania systemu  62
9.4. Punkty pomiarowe i wyliczane z nich parametry oceny postawy  68
9.5. Niepewność pomiaru  73
9.5.1. Wpływ charakterystyki aparatury rejestrującej, konfiguracji zdjęć i przetwarzania danych na niepewność pomiaru  76
9.5.2. Wpływ lustra niepewność pomiaru  77
9.5.3. Niezawodność systemu  83
10. Propozycja automatyzacji pomiaru na obrazach cyfrowych systemu  84
10.1. Automatyczny pomiar fotopunktów  86
10.2. Automatyczna detekcja i pomiar markerów  88
10.2.1. Detekcja i pomiar markerów według barwy  88
10.2.2. Lokalizacja i pomiar markerów z wykorzystaniem analizy morfologicznej  89
10.2.3. Dopasowanie markerów i weryfikacja prawidłowości ich detekcji  91
10.2.4. Identyfikacja markerów reprezentujących punkty anatomiczne  92
10.2.4.1. Zastosowanie teorii grafów do identyfikacji poszczególnych narządów  92
10.2.4.2. Identyfikacja punktów reprezentujących poszczególne narządy na podstawie ich przestrzennego rozmieszczenia  94
10.3. Detekcja i pomiar źrenic oczu  95
11. Charakterystyka postawy na podstawie analizy topografii powierzchni ciała  98
11.1. Koncepcja analiz powierzchni ciała  98
11.2. Wykonanie modelu powierzchni pleców z wykorzystaniem PBE i fotogrametrycznej stacji PI3000 Topcon  100
11.3. Wyznaczenie przebiegu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej  102
11.4. Analiza symetrii ciała  105
12. Podsumowanie  107
Literatura  109

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl