Przejdź do treści

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Systemy do bezkontaktowych pomiarów średnich i wysokich napięć w elektroenergetyce

Dyscyplina
nauki techniczne » elektrotechnika
nauki techniczne » energetyka
ISBN
978-83-66364-79-0
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
128
Rok wydania
2020
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  8
Wykaz najważniejszych oznaczeń  9
1. Wstęp  11
1.1. Wprowadzenie  11
1.2. Aktualny stan wiedzy i wkład autora monografii  12
1.2.1. Prace nad konstrukcją i kalibracją systemów pomiarowych  12
1.2.2. Prace nad budową czujników  14
14 2. Model systemu pomiarowego  17
2.1. Model impedancyjny  18
2.2. Model oparty na równaniach różniczkowych  21 
2.2.1. Model bez elementów w obwodzie wejściowym czujnika  22 
2.2.2. Czujnik z rezystancją wewnętrzną  24
2.2.3. Czujnik z pojemnością wewnętrzną  25
2.2.4. Czujnik z pojemnością i rezystancją  26 
2.2.5. Zależność między modelami  27 
2.3. Podsumowanie  28
3. Sposób kalibracji systemu pomiarowego  29
3.1. Kalibracja dla modelu wykorzystującego impedancje  29
3.2. Kalibracja dla modelu z równaniami różniczkowymi  32 
3.3. Podsumowanie  33
4. Konstrukcja czujnika pola elektrycznego  35
4.1. Elementy składowe czujnika  35
4.2. Wzmacniacz napięciowy  36
4.3. Czujnik z wejściem prądowym  38 
4.4. Czujnik o zmiennej impedancji wejściowej  40 
4.4.1. Czujnik ze wzmacniaczem napięciowym  41
4.4.2. Czujnik ze wzmacniaczem prądowym  41
4.5. Elektrody wejściowe  41 
4.5.1. Kształt elektrody  42
4.6. Transmisja sygnałów z czujników  42
4.7. Konstrukcja czujników użytych w eksperymentach  43 
4.7.1. Uruchomienie czujników i test działania elektroniki  44
4.8. Podsumowanie  44
5. Badania eksperymentalne czujników jako elementów systemu pomiarowego  47
5.1. Eksperymenty na stanowisku niskiego napięcia  47
5.1.1. Sposób przeprowadzenia eksperymentów  47
5.1.2. Wyniki eksperymentów  49 
5.2. Eksperymenty na stanowisku średniego napięcia  54 
5.2.1. Rozmieszczenie czujników względem szyn rozdzielni  55
5.2.2. Wyniki eksperymentów  56
5.3. Podsumowanie eksperymentów  61
6. Optymalizacja rozmieszczenia czujników  63
6.1. Zagadnienie rozmieszczenia czujników  63
6.1.1. Uwarunkowanie numeryczne  64
6.2. Numeryczne wyznaczenie współczynnika uwarunkowania  65
6.2.1. Linia w układzie płaskim, jednotorowa 65
6.2.2. Linia w układzie pionowym, jednotorowa  68
6.3. Wyznaczenie optymalnego położenia czujników  71
6.3.1. Ograniczenia  71
6.3.2. Parametry optymalizacji  72
6.4. Przykłady wyznaczania optymalnego położenia czujników  74 
6.4.1. Linia w układzie płaskim, jednotorowa  74
6.4.2. Linia w układzie pionowym, jednotorowa  75
6.4.3. Linia w układzie trójkątnym, jednotorowa  81
6.4.4. Linia w układzie trójkątnym, dwutorowa  82
6.5. Podsumowanie  83
7. Wpływ częściowego ekranowania czujników na właściwości systemu pomiarowego  85
7.1. Badania modelowe  86
7.1.1. Symulacja i wyniki  87
7.2. Problemy realizacji praktycznej  90
7.3. Eksperymenty  92
7.3.1. Sposób przeprowadzenia eksperymentów  92
7.3.2. Wyniki eksperymentów  93
7.4. Podsumowanie  96
8. System z autokalibracją i adaptacją  97
8.1. Autokalibracja z wykorzystaniem zmiany parametrów czujnika  97
8.2. Model wykorzystujący impedancje  102
8.3. System z częściową kalibracją  105
8.4. Ograniczenia dokładności autokalibracji  105 
8.4.1. Zmiana napięcia podczas przełączania elementów  106
8.4.2. Niepoprawne rozmieszczenie czujników  106
8.5. Podsumowanie  107
9. Konstrukcja różnicowego pojemnościowego czujnika napięcia  109
9.1. Założenia konstrukcyjne  109
9.2. Eksperymenty  111
9.2.1. Konstrukcja czujnika  111
9.2.2. Eksperymenty na stanowisku niskiego napięcia  112
9.2.3. Eksperymenty na stanowisku średniego napięcia  118
9.2.4. Podsumowanie  120
Podsumowanie  121
Bibliografia  125

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl