Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na pomarańczowym tle
System informacji o archiwalnych mapach i polach górniczych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Geodezja i kartografia
ISBN
978-83-7464-303-1
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
156
Rok wydania
2010
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  9
Summary  11
1. Wprowadzenie  13
1.1. Przedmiot rozprawy  13
1.2. Cel i teza pracy  16
1.3. Zakres pracy  18
2. Zarys historii górnictwa i kartografii górniczej na ziemiach polskich  19
2.1. Zarys historii górnictwa na ziemiach polskich  19
2.2. Rozwój kartografii górniczej  23
2.2.1. Rozwój kartografii górniczej w Europie  23
2.2.2. Rozwój kartografii górniczej w Polsce  25
2.2.2.1. Uwagi wstępne  25
2.2.2.2. Kartografia górnicza na Śląsku  29
2.2.2.3. Kartografia górnicza w Małopolsce  36
2.2.2.4. Podsumowanie  39
3. Prawo górnicze i przepisy prawne dotyczące kartografii górniczej oraz archiwizowania i udostępniania zbiorów kartograficznych  41
3.1. Przepisy prawne na ziemiach polskich dotyczące górnictwa i kartografii górniczej – zarys historyczny  41
3.1.1. Uwagi ogólne  41
3.1.2. Prawo górnicze na ziemiach polskich przed 1918 r.  41
3.1.2.1. Górnicze prawo zwyczajowe  42
3.1.2.2. Górnicze prawo pisane do 1918 r.  42
3.1.3. Prawo górnicze z 1930 r.  48
3.1.4. Prawo górnicze z 1953 r.  49
3.1.5. Aktualne prawo górniczo-geologiczne z 1994 r.  52
3.2. Przepisy prawne dotyczące archiwizowania materiałów kartografii górniczej zgodnie z geostandardami ISO serii 19100 i normami górniczymi  54 
4. Charakterystyka archiwalnych zbiorów i katalogów map górniczych  57
4.1. Ocena materiałów źródłowych  57
4.2. Zbiory archiwalnych map górniczych, dokumentów kartograficznych i katalogów  67
4.2.1. Uwagi wstępne  67
4.2.2. Atlasy i zbiorcze mapy górnicze  67
4.2.3. Katalogi  74
4.2.3.1. Uwagi wstępne  74
4.2.3.2. Katalog WUG we Wrocławiu i katalog kopalń węgla brunatnego  74
4.2.3.3. Katalog Piotra Greinera  74
4.2.3.4. Katalog map ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach  75
4.2.3.5. Katalog map z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce  76
4.2.3.6. Katalog map i planów oraz księgi posiadłości żupy solnej Bochnia 1786–1958  77
4.3. Podsumowanie  78
5. System informatyczny MICARIS  79
5.1. Wprowadzenie  79
5.2. Planowanie systemu  80
5.3. Projekt baz danych  81
5.3.1. Bazy danych przestrzennych  81
5.3.2. System zarządzania bazą danych  85
5.4. Posługiwanie się systemem informacji MICARIS  87
5.5. Cele, oczekiwania, propozycje dotyczące systemu MICARIS  90
6. Układy współrzędnych na mapach górniczych  91
6.1. Wprowadzenie  91
6.2. Triangulacje i katalogi punktów trygonometrycznych  92
6.2.1. Uwagi wstępne  92
6.2.2. Triangulacje  93
6.2.3. Katalogi współrzędnych punktów osnowy  94
6.3. Układy współrzędnych stosowane na archiwalnych mapach górniczych  95
6.3.1. Układy współrzędnych na mapach górniczych  95
6.3.2. Układy współrzędnych geograficznych  97
6.3.3. Lokalny układ współrzędnych „Sucha Góra”  98
6.3.4. Układ „Pszowski”  98
6.3.5. Układ „Waldenburg”  98
6.4. Badanie lokalnego układu współrzędnych „Sucha Góra”  99
6.4.1. Definicja i rodzaje lokalnego układu „Sucha Góra”  99
6.4.2. Wyznaczenie współczynników transformacji w oparciu o wspólne szczegóły terenowe  101 
6.4.3. Wyznaczenie współczynników transformacji na podstawie współrzędnych katalogowych  106
6.4.3.1. Wykorzystanie współrzędnych punktów katalogowych z triangulacji z 1926 r.  106
6.4.3.2. Wykorzystanie współrzędnych punktów katalogowych zestawionych przez J. Michałowskiego i T. Sikorskiego  109
6.4.4. Transformacja układu „Sucha Góra” do BLWGS84 oraz transformacja odwrotna w oparciu o współrzędne otrzymane z aktualnych pomiarów  112
7. Przykłady baz danych i map specjalnych dla historycznych pól górniczych  117
7.1. Wprowadzenie  117
7.2. Charakterystyka historycznych pól górniczych  117
7.3. Bazy danych pól górniczych węgla kamiennego i brunatnego oraz rud cynku i ołowiu  120
7.4. Mapy pól górniczych dla wybranych rejonów górniczych  120
8. Przykłady wykorzystania archiwalnych map górniczych w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzeniu inwestycji na terenach gmin górniczych  130
8.1. Wprowadzenie  130
8.2. Badanie przydatności archiwalnych map górniczych z rejonu Piekar Śląskich w planach zagospodarowania przestrzennego gminy  132
8.2.1. Analiza położenia szybów na współczesnych i archiwalnych mapach górniczych  132
8.2.2. Ocena zagrożenia terenu pogórniczego w oparciu o mapy Erzkarte  139
8.3. Wykorzystanie systemu MICARIS w praktyce  143
8.4. Uwagi i wnioski  145
9. Podsumowanie i wnioski  147
Literatura  150

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl