Przejdź do treści

Banery wysuwane

zamodelowane aktuatory na kolorowej siatce
Redukcja drgań i dźwięków strukturalnych z wykorzystaniem elementów piezoelektrycznych o zmiennym kształcie i skokowej zmianie własności

Autor
Kategoria produktu
Nauki techniczne » Wibroakustyka
Specjalne kategorie
Przecena
ISBN
978-83-7464-616-1 format: B5 oprawa: miękka liczba
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
122
Rok wydania
2013
Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń  5
Wprowadzenie  7
1. Materiały piezoelektryczne  11
1.1. Własności wybranych materiałów piezoelektrycznych  13
1.2. Stałe piezoelektryczne  17
1.3. Współczynnik sprzężenia elektromechanicznego  21
1.4. Podstawowe równania konstytutywne materiałów piezoelektrycznych  21
1.5. Kierunki rozwoju ceramicznych materiałów piezoelektrycznych  23
2. Wybrane zagadnienia akustyki  25
2.1. Równanie fali akustycznej w ośrodku płynnym bez strat  25
2.2. Pole akustyczne wytworzone przez źródła powierzchniowe  27
2.2.1. Wzór Kirchhoffa w metodzie funkcji Greena  27
2.2.2. Wzór Rayleigha  29
2.3. Podział pola akustycznego ze względu na odległość od źródła  29
2.3.1. Pole dalekie  30
2.3.2. Pole bliskie i bezpośrednie  31
2.4. Moc akustyczna emitowana przez drgającą płytę  31
2.4.1. Drgania modalne płyty  31
2.4.2. Moc akustyczna związana z drganiami modalnymi płyty  33
2.5. Metoda elementów skończonych w akustyce  34
3. Redukcja drgań i dźwięków strukturalnych jednowymiarowych układów ciągłych  39
3.1. Aktywna redukcja dźwięków strukturalnych  40
3.2. Przedmiot badań   42
3.3. Badania doświadczalne  46
3.4. Podsumowanie  50
4. Aktywna redukcja dźwięków strukturalnych dwuwymiarowych układów ciągłych przy użyciu elementów piezoelektrycznych o zmiennym kształcie oraz skokowej zmianie własności i struktury  52
4.1. Wprowadzenie  54
4.2. Analiza wpływu kształtu aktuatora na redukcję drgań  56
4.2.1. Przedmiot badań i przyjęte modele numeryczne  56
4.2.2. Wyniki obliczeń numerycznych  58
4.3. Analiza wpływu struktury i właściwości aktuatora na redukcję drgań  65
4.3.1. Przedmiot badań i przyjęte modele numeryczne  66
4.3.2. Wyniki obliczeń numerycznych  68
4.4. Podsumowanie  76
5. Redukcja drgań płyt kołowych z uwzględnieniem ciekłego ośrodka akustycznego  77
5.1. Drgania płyt kołowych – podstawy teoretyczne  78
5.2. Przedmiot analizy i model MES badanego układu  83
5.3. Analizy numeryczne i badania doświadczalne  87
5.3.1. Identyfikacja częstotliwości rezonansowych płyty kołowej  87
5.3.2. Analizy numeryczne i badania doświadczalne płyty kołowej z elementami piezoceramicznymi oraz obciążonej jednostronnie cieczą 90
5.4. Analiza wyników i wnioski  108
6. Podsumowanie  110
Literatura  111

Spis treści
Niski stan magazynowy
Cena
5,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl