Przejdź do treści

Banery wysuwane

Wielobarwna okładka seryjna
Modelowanie stopnia zużycia technicznego budynków na terenach górniczych z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji

Autor
Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-662-8
Typ publikacji
monografia
Format
PDF na CD
Oprawa
twarda
Liczba stron
114
Rok wydania
2013
Wydanie
1
Opis

Książka z serii "Rozprawy Doktorskie. Monografie".

Książka dotyczy badań związanych z budową modelu przebiegu zużycia technicznego budynków na ternach górniczych wraz z oceną wpływu oddziaływań górniczych na przebieg zużycia technicznego. W badaniach wykorzystano bazę danych odnoszących się do 1726 budynków stanowiących zabudowę terenów górniczych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) i Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Przedstawiono trzyetapową procedurę budowy modelu, z wykorzystaniem należącej do rodziny sieci neuronowych metody SVM (Support Vector Machine) w podejściu regresyjnym (ε-SVR – Support Vector Regression) oraz systemów wnioskowania rozmytego: adaptacyjnego systemu Wanga–Mendela oraz ekspertowego systemu Mamdaniego.

Spis treści

1. WPROWADZENIE  5
1.1. Uwagi wstępne  5
1.2. Zastosowanie metod SI w wybranych dziedzinach inżynierii lądowej i problematyce górniczej  8
2. CEL, TEZA I ZAKRES PRACY  12
3. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ GÓRNICZYCH NA ZABUDOWĘ POWIERZCHNI  15
3.1. Wprowadzenie  15
3.2. Wskaźniki opisujące zagrożenie badanej zabudowy wpływami górniczymi  16
3.2.1. Wpływ oddziaływań górniczych na zużycie techniczne budynków  19
4. GŁÓWNE IDEE WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO  21
4.1. Wprowadzenie  21
4.2. Prezentacja systemów wnioskowania rozmytego  21
4.2.1. Podstawy wnioskowania rozmytego  21
4.2.2. Uogólnienie zasad wnioskowania rozmytego na systemy typu MISO (Multiple Input One Output)  30
5. METODYKA BADAŃ  39
5.1. Wprowadzenie  39
5.2. Opis procedury  41
5.3. Relacje w bazie reguł systemu Wanga-Mendela  45
5.4. Pozyskiwanie informacji dla etapu pośredniego i ocena istotności zmiennych wejściowych  48
5.4.1. Kryteria wyboru metody SVM dla etapu wstępnego  48
5.4.2. Opis metody SVM w ujęciu regresyjnym (ε-SVR)  51
5.4.3. Ustalanie optymalnych wartości hiperparametrów (C, ε, σ) dla metody ε-SVR  54
5.4.4. Ocena wpływu czynników wejściowych względem aproksymatora ε-SVR  55
6. WYNIKI BADAŃ ETAPU WSTĘPNEGO  57
6.1. Przygotowanie danych do analizy  57
6.2. Weryfikacja utworzonych aproksymatorów ε-SVR  60
6.3. Analiza wpływu poszczególnych czynników na przebieg zużycia technicznego budynków  66
6.3.1. Analiza wpływu amputacji zmiennych wejściowych  66
6.3.2. Ocena istotności czynników modelu z wykorzystaniem analizy wrażliwości  71
6.3.3. Ocena wpływu wskaźnika remontowego wREM na zużycie techniczne budynków  77
7. OGÓLNY MODEL PRZEBIEGU ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW  80
7.1. Rozmywanie zmiennych wejściowych  80
7.2. Prezentacja wyników rozmywania  81
7.3. Weryfikacja utworzonego modelu przebiegu zużycia technicznego budynków  84
7.4. Propozycja wykorzystania modelu do oceny stanu technicznego budynków oraz symulacja jego działania  87
7.4.1. Przypadek 1 – zastosowanie modelu przy znajomości dokładnych wartości czynników wejściowych  87 
7.4.2. Przypadek 2 – zastosowanie modelu przy uwzględnieniu niepewnych wartości czynników wejściowych  89
7.4.3. Przypadek 3 – zastosowanie modelu przy zaproponowanym doprecyzowaniu ocen lingwistycznych  91
7.4.4. Przypadek 4 – sytuacja pośrednia  96
8. WSTĘPNY MODEL PRZEBIEGU ZUŻYCIA TECHNICZNEGO DLA OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO OKRĘGU MIEDZIOWEGO  98
8.1. Dane wejściowe  98
8.2. Weryfikacja modelu  100
8.3. Przykład obliczeniowy  102
9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  104
Literatura  109
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik I Weryfikacja aproksymatorów ε-SVR
Załącznik II Analiza wpływu zmiennych wejściowych względem aproksymatorów ε-SVR
Załącznik III Model przebiegu zużycia technicznego budynków na terenach górniczych. Prezentacja struktury bazy reguł systemu wnioskowania rozmytego Mamdani
Załącznik IV Wstępny model przebiegu zużycia technicznego budynków dla obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Prezentacja struktury bazy reguł systemu wnioskowania rozmytego Mamdani

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl