Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza seryjna okładka w pomarańczowy kolorze
Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-465-5
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
182
Rok wydania
2012
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
Wstęp  11
1. Studium literatury w zakresie tematu pracy  13
2. Teza, cel i zakres pracy  19
3. Założenia i ogólna charakterystyka metody oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego  22
3.1. Algorytm szacowania wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na wielkości techniczno-ekonomiczne poszczególnych kopalń i wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego  24
4. Optymalny plan produkcji wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego  30
5. Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na zysk i rentowność sprzedaży poszczególnych kopalń oraz wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego  38
5.1. Analiza zysku  38
5.2. Analiza rentowności sprzedaży  54
6. Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na strukturę asortymentową produkcji poszczególnych kopalń oraz poziom zapasów  67
6.1. Analiza struktury asortymentowej  67
6.2. Analiza poziomu zapasów węgla  89
7. Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej poszczególnych kopalń i wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego  104 
8. Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na próg rentowności poszczególnych kopalń i wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego  115
8.1. Próg rentowności przy produkcji jednoasortymentowej  115
8.2. Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej  116
8.3. Autorska koncepcja analizy progu rentowności przy produkcji wieloasortymentowej  124
9. Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na stopień dźwigni operacyjnej poszczególnych kopalń i wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego  144
10. Analiza wpływu założonego poziomu wielkości zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania poszczególnych kopalń i wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego  156
11. Ocena wyników przeprowadzonych analiz  168
12. Wnioski końcowe  172
Literatura  174

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl