Przejdź do treści

Banery wysuwane

GEOMECHANIKA W BUDOWNICTWIE PODZIEMNYM
GEOMECHANIKA W BUDOWNICTWIE PODZIEMNYM

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-511-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
762
Rok wydania
2012
Wydanie
1
Opis

Budownictwo podziemne odgrywa coraz większą rolę w życiu człowieka. Zadania związane z budownictwem podziemnym muszą być realizowane przez właściwie przygotowanych geoinżynierów, posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu mechaniki skał i gruntów, geologii, a w szczególności geologii inżynierskiej i hydrogeologii, geofizyki, materiałów budowlanych, w tym nowych materiałów o specjalnych własnościach (np. geosynteryków), metod wzmacniania gruntów i skał, górnictwa (metody drążenia, przewietrzania itp.), a także metod numerycznych (metody elementów skończonych, elementów brzegowych, różnic skończonych oraz elementów odrębnych), pozwalających na modelowanie i rozwiązywanie zagadnień inżynierskich.
W niniejszej książce autorzy starali się w sposób możliwie szeroki przedstawić zagadnienia związane z budownictwem podziemnym, znaczną jej część poświęcając budownictwu tunelowemu. Wyszli bowiem z założenia, że w budownictwie tunelowym koncentrują się prawie wszystkie problemy, z jakimi spotykamy się przy konstruowaniu innych budowli podziemnych. Szerokie ujęcie szeregu zagadnień wynika z konieczności przedstawienia czytelnikowi zarówno niezbędnej podbudowy naukowej, jak i podstaw z techniki i technologii budownictwa podziemnego i tunelowego. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniu doboru metod rozpoznania masywów skalnych i wyznaczaniu ich własności fizyczno-mechanicznych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono obszerną literaturę, w której można znaleźć dodatkowe informacje na temat poruszanych zagadnień. Tematyka poszczególnych rozdziałów, jej zakres a także sposób przedstawiania zostały dobrane subiektywnie, ale są wynikiem doświadczeń nabytych podczas prowadzenia wykładów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Cena
0,00 zł