Przejdź do treści

Banery wysuwane

GEODEZYJNE METODY BADANIA OSUWISK
GEODEZYJNE METODY BADANIA OSUWISK

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Geodezja i kartografia
ISBN
978-83-7464-778-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Liczba stron
120
Rok wydania
2015
Opis

Monografia przedstawia zagadnienia związane z badaniem (diagnozą i monitoringiem) ruchów osuwiskowych geodezyjnymi metodami pomiarowymi ? powierzchniowymi i wgłębnymi. W części informacyjnej zaprezentowano klasyfikację, morfologię i przyczyny powstawania ruchów osuwiskowych. Główną część publikacji stanowi omówienie geodezyjnych metod pomiaru deformacji warstwy powierzchniowej osuwiska (takich jak metoda geodezyjnych pomiarów punktowych i obszarowych, skaning laserowy, interferometria radarowa, pomiary satelitarne GNSS oraz metoda kombinowana GPS i INSAR), rodzajów monitoringu oraz metod wgłębnych (takich jak otwory badawcze, metoda georadarowa, elektrooporowa, grawimetryczna, wykorzystanie ekstensometrów i inklinometrów). Autorzy omawiają także skutki występowania osuwisk i metody zapobiegania ruchom osuwiskowym. Monografię ilustrują starannie dobrane i znakomicie opracowane rysunki komputerowe.

Spis treści
Cena
0,00 zł