Przejdź do treści

Banery wysuwane

Rząd wiatraków na szarym tle
Energetyka wiatrowa

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Energetyka wiatrowa
Specjalne kategorie
Zapowiedzi
ISBN
978-83-66364-77-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
402
Rok wydania
2023
Wydanie
3 zmienione
Opis

Rozpraszanie energii, potocznie nazywane zużywaniem, warunkuje wszystkie procesy zachodzące w przyrodzie i wszystkie rodzaje działalności człowieka. Ilość roz­praszanej przez ludzi energii decyduje o poziomie i długości życia w danej społeczno­ści. Problemy związane z pozyskiwaniem energii muszą być bliskie każdemu, kto chce mieć zapewniony komfort cieplny, oświetlenie, łączność ze światem, możliwość szyb­kich podróży itp. Aktualnie, w skali całego świata, produkcja energii oparta jest głównie na spalaniu surowców energetycznych: węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyczerpywanie się zasobów surowców energetycznych z jednej strony i degrada­cja środowiska spowodowana procesami ich wydobywania i spalania - z drugiej, zmu­szają do szukania nowych źródeł i technologii produkcji energii. Źródeł, które będą niewyczerpywalne, i technologii, które nie powodują trudnych do usunięcia szkodli­wych skutków dla środowiska. Takie wymagania spełnia energetyka wiatrowa. Energię wiatrową wykorzystywano już w początkach cywilizacji, natomiast elek­troenergetyka wiatrowa należy do najnowszych działów energetyki. Właśnie elektro­energetykę wiatrową książka przybliża czytelnikowi w sposób możli­wie przystępny.

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl