Przejdź do treści

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Więzi relacyjne uczelni z biznesem

Autor
Dyscyplina
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66016-89-7
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
212
Rok wydania
2019
Wydanie
1
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
Wprowadzenie  11
1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze kształtowania zależności uczelni i biznesu  19
1.1. Zmiany zachodzące w otoczeniu uczelni  19
1.2. Społeczna orientacja funkcji badawczej i dydaktycznej uczelni  28
1.3. Miejsce dydaktyki „praktycznej” w procesie edukacyjnym  32
1.4. Organizacja edukacji a potrzeby rynku pracy  36
1.5. Tworzenie kultury przedsiębiorczości na uczelni  41
1.6. Podsumowanie  48
2. Potencjał możliwości relacyjnych krajowych uczelni oraz biznesu  50
2.1. Potencjał uczelni  50
2.2. Potencjał sektora biznesu  61
2.3. Prowadzenie badań naukowych a potrzeby biznesu  68
2.4. Wpływ triple-helix na kapitał społeczny uczelni przedsiębiorczej  73
2.5. Przedsiębiorstwa akademickie  78
2.6. Podsumowanie  81
3. Kategoryzacja relacji uczelniano-biznesowych  84
3.1. Znaczenie lokalizacji geograficznej w relacjach nauki i biznesu  84
3.2. Zróżnicowanie powiązań uczelni z biznesem wynikające z czasu ich trwania  92
3.3. Relacje indywidualne a relacje o charakterze instytucjonalnym  100
3.4. Podział relacji w zależności od poziomu ich wzajemności  108
3.5. Podział relacji w zależności od stopnia formalizacji  113
3.6. Podsumowanie  121
4. Kształtowanie się zależności uczelniano-biznesowych w Polsce  124
4.1. Ogólna ocena współpracy uczelni i biznesu w Polsce w świetle badań  124
4.2. Charakterystyka kształtowania się współpracy w fazie jej inicjowania i tworzenia relacji  137
4.3. Charakterystyka fazy wzmacniania zależności i tworzenia więzi  147
4.4. Charakterystyka fazy osłabiania zależności i schyłku związków naukowo-biznesowych  164
4.5. Podsumowanie  178
Zakończenie  180
Literatura  190

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl