Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka z tłem w kolorze granatowym
Ćwiczenia z zarządzania organizacjami

Dyscyplina
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-7464-426-6
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
102
Rok wydania
2011
Opis

Publikacja porusza zagadnienia stanowiące treść przedmiotów podstawy zarządzania i zarządzanie na kierunkach zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz informatyka i ekonometria.
Zadania znajdujące się w podręczniku umożliwią utrwalenie i weryfikację wiedzy z zakresu zarządzania i poświęcone są następującym zagadnieniom: style kierowania, metody analizy otoczenia, planowanie (strategiczne, taktyczne i operacyjne), motywowanie, kontrolowanie, struktury organizacyjne, outsourcing i restrukturyzacja, proces decyzyjny i metody podejmowania decyzji. Kierownicy różnych szczebli muszą w swoich decyzjach uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne, dlatego pierwsze zadania odnoszą się do podstawowych reguł ekonomicznych i poświęcone są analizie popytu i podaży oraz analizie progu rentowności. Zagadnienia te mogą być jeszcze nieznane studentom pierwszego roku, dlatego też stanowią punkt wyjścia w koncepcji niniejszej pomocy naukowej.
Zadania są zróżnicowane pod względem formy, metod pracy oraz wymaganego stopnia kreatywności. Znajdują się wśród nich takie, które oparte są o metodę studium przypadku, jak również zadania o charakterze ilościowym, które wymagają przeprowadzenia obliczeń. Znajomość zagadnień teoretycznych, niezbędnych do wykonywania poszczególnych ćwiczeń, weryfikowana jest przy pomocy krzyżówek.
Czas wykonywania ćwiczeń jest różny - począwszy od krótkich dziesięciominutowych do obejmujących cały dwugodzinny blok zajęć. Część zadań przewidziana jest do pracy indywidualnej studenta, ale są również takie, które wymagają pracy w grupie. Zróżnicowanie zadań ma na celu uatrakcyjnienie zajęć poprzez realizację zadań odmiennych nie tylko pod względem problematyki, ale i formy.

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl