Przejdź do treści

Banery wysuwane

na zielonym tle deseń w jasnozielone bąbelki
Analizy komputerowe i metody obliczeniowe w inżynierii produkcji

Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Zarządzanie w przemyśle
ISBN
978-83-7464-617-8
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
150
Rok wydania
2013
Wydanie
1
Opis

Uniwersalizacja inżynierii produkcji ukoronowana została pojawieniem się nowej dyscypliny naukowej w obrębie dziedziny nauk technicznych. Według współczesnych definicji inżynieria produkcji jest pojęciem obejmującym zagadnienia planowania, projektowania, implementowania i zarządzania systemami produkcyjnymi, logicznymi. Systemy te rozumiane są jako układy socjotechniczne, integrujące pracowników, informację, energię, materiały, narzędzia  i procesy w ramach całego cyklu życia produktów.

Spis treści

1. Wstęp 9
2. Optymalizacja przepływów pieniężnych dla problemu harmonogramowania projektu z kamieniami milowymi 13
2.1. Przegląd wybranych badań 14
2.2. Sformułowanie problemu harmonogramowania projektu 18
2.3. Nowe modele optymalizacji przepływów pieniężnych 20
2.4. Optymalizacja przepływów pieniężnych dla przykładowego projektu z kamieniami milowymi 22
2.4.1. Model bez dyskontowania i bez płatności okresowych 24
2.4.2. Model z dyskontowaniem bez płatności okresowych 26
2.4.3. Modele z płatnościami okresowymi 29
2.4.4. Charakterystyka harmonogramów odpowiednich dla modeli z dyskontowaniem i bez dyskontowania przepływów pieniężnych 29
2.5. Metody harmonogramowania projektu z optymalizacją przepływów pieniężnych 30
2.5.1. Reprezentacja problemu. procedury generowania harmonogramu 30
2.5.2. Algorytmy harmonogramowania 32
2.6. Podsumowanie 34
2.7. Literatura 34
3. Wielokryterialna metoda wyboru dostawców części maszyn 37
3.1. Ogólny opis metody 39
3.2. Poziom górny – wstępna selekcja dostawców 39
3.3. Poziom dolny – selekcja dostawców 42
3.4. Przykład zastosowania metody 44
3.4.1. Poziom górny metody  45
3.4.2. Poziom dolny metody 48
3.5. Czy warto przynależeć do sieci dostaw ? 51
3.5.1. Konsekwencje przynależności do sieci 51
3.5.2. Ocena intratności przynależności do sieci 52
3.6. Podsumowanie 54
3.7. Literatura  55
4. Diagnostyka procesów produkcyjnych oparta o metody eksploracji procesów 57
4.1. Przygotowanie dziennika zdarzeń 60
4.2. Przegląd dziennika zdarzeń 62
4.3. Budowa mapy procesu  65
4.4. Analiza efektywności procesu 65
4.5. Wyniki końcowe 66
4.6. Przypadek praktyczny  66
4.6.1. Przygotowanie i przegląd danych 66
4.6.2. Budowa modelu procesu – Iteracja 1 68
4.6.3. Analiza efektywności procesu – Iteracja 1 69
4.6.4. Analiza wybranej grupy produktowej 69
4.6.5. Analiza szybkości obsługi zleceń 70
4.7. Podsumowanie 72
4.8. Literatura 73
5. Optymalizacja układania rozkładów jazdy miejskiej komunikacji publicznej – porównanie rozwiązań uzyskanych dla wybranych modeli programowania
całkowitoliczbowego mieszanego 75
5.1. Przegląd wybranych metod dokładnych i przybliżonych dla problemu układania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej 77
5.2. Wybrane modele programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla problemu układania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej 80
5.2.1. Model programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla problemu układania rozkładów jazdy i synchronizacji komunikacji miejskiej 80
5.2.2. Model programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla problemu synchronizacji rozkładów miejskiej sieci autobusowej (BTP) 82
5.3. Model programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla problemu synchronizacji linii w punktach przesiadkowych oraz harmonizowania linii na wspólnych odcinkach tras miejskiej sieci tramwajowej 84
5.4. Zastosowanie modeli programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla rzeczywistego przykładu problemu układania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej 87
5.5. Otrzymane wyniki 91
5.6. Podsumowanie 93
5.7. Literatura 94
6. Harmonogramowanie procesów produkcyjnych w warunkach niepewności 97
6.1. Klasyczne problemy harmonogramowania zadań 100
6.2. Metody rozwiązywania problemów harmonogramowania 103
6.2.1. Algorytm symulowanego wyżarzania 105
6.2.2. Algorytm tabu search 106
6.2.3. Algorytm genetyczny 107
6.3. Modelowanie niepewności 109
6.3.1. Arytmetyka przedziałowa 109
6.3.2. Liczby rozmyte 111
6.3.3. Porządkowanie liczb przedziałowych i rozmytych 113
6.3.3.1. Porządkowanie przedziałów 114
6.3.3.2. Porządkowanie liczb rozmytych 117
6.4. Harmonogramowanie z niepewnymi parametrami  118
6.4.1. Sformułowanie problemu harmonogramowania z niepewnymi parametrami 118
6.4.2. Harmonogramowanie z niepewnymi terminami realizacji zleceń 120
6.4.3. Przykładowy problem przepływowy z przedziałowymi parametrami 121
6.4.4. Reprezentacja i operatory metaheurystyk dla problemów harmonogramowania 121
6.4.5. Konstrukcja algorytmu genetycznego i algorytmu tabu search 122
6.4.6. Problemy testowe oraz konfiguracja eksperymentów 123
6.5. Wyniki 124
6.6. Podsumowanie 125
6.7. Literatura 125
7. Modele optymalizacji transportu odpadów i substancji niebezpiecznych 131
7.1. Odpady i gospodarka odpadami 132
7.2. Substancje niebezpieczne 135
7.3. Model matematyczny problemu transportu odpadów i substancji niebezpiecznych 136
7.4. Model matematyczny problemu transportu odpadów i substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem możliwości transportowych 141
7.5. Podsumowanie 148
7.6. Literatura 148

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl