Przejdź do treści

Banery wysuwane

granatowa okładka z ilustracją produktu obróbki skrawaniem
Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem
Dodruk

Dyscyplina
nauki techniczne » inżynieria mechaniczna i robotyka
ISBN
978-83-66016-85-9
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Liczba stron
318
Rok wydania
2019
Opis

W ostatnim półwieczu nastąpił bardzo szybki rozwój technologii maszyn, w tym teorii i praktyki obróbki skrawaniem. Jest ona podstawowym sposobem kształtowania wszelkich elementów maszyn i urządzeń o najbardziej złożonych kształtach, spełniających najwyższe wymagania dokładności i o dużych możliwościach zwiększania wydajności. Z tego powodu sposób projektowania procesu technologicznego obróbki skrawaniem ma decydujący wpływ na zoptymalizowanie przebiegu produkcji pod względem wymagań technicznych i ekonomicznych. Rozwojowi technologii towarzyszył szybki rozwój procesów przygotowania produkcji. Bardzo istotne było wprowadzenie do biur technologicznych metod wspomagania komputerowego projektowania, znacznie upraszczających cały proces.

Celem tej monografii jest zapoznanie studentów wydziałów mechanicznych szkół wyższych z metodami i środkami stosowanymi na obecnym etapie rozwoju wiedzy w przypadku projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem. Praca ta może być również wykorzystana przez pracowników pionów technologicznych przedsiębiorstw przemysłu maszynowego.

(fragment Wstępu)

Spis treści

Wykaz oznaczeń stosowanych w pracy  9
Wstęp  11
ROZDZIAŁ 1
Pojęcia podstawowe  15
Edward Gawlik, Stanisław Gil, Krzysztof Zagórski 1.1. Proces produkcyjny wyrobu  15
1.2. Proces technologiczny obróbki  19
ROZDZIAŁ 2
Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem  23
Edward Gawlik, Stanisław Gil, Krzysztof Zagórski
2.1. Założenia projektowania procesu technologicznego obróbki skrawaniem  23
2.2. Etapy realizacji projektowania procesu technologicznego obróbki skrawaniem  25
2.3. Dokumentacja projektowania procesu technologicznego obróbki skrawaniem  29
2.4. Symbole stosowane w dokumentacji technologicznej  29
ROZDZIAŁ 3
Etap I. Klasyfikacja technologiczna przedmiotów obrabianych  34
Edward Gawlik, Stanisław Gil, Krzysztof Zagórski
3.1. Klasyfikatory części maszyn  34
3.2. Budowa symbolu kwalifikacyjnego w jednolitym klasyfikatorze konstrukcyjno-technologicznym przedmiotów produkcji  39
3.3. Klasyfikacja przedmiotów obrabianych  44
3.4. Typizacja procesów technologicznych  46
3.5. Obróbka grupowa części maszyn  47
ROZDZIAŁ 4
Etap II. Analiza technologiczności konstrukcji części maszyn  48
Edward Gawlik, Stanisław Gil
4.1. Wprowadzenie  48
4.2. Analiza formalna dokumentacji  49
4.3. Analiza technologiczności konstrukcji  51
4.4. Technologiczność konstrukcji części maszyn ze względu na obróbkę skrawaniem  52
4.4.1. Technologiczność konstrukcji części klasy „wałek”, „tuleja” i „tarcza”  52
4.4.2. Technologiczność konstrukcji części klasy „dźwignia”  60
4.4.3. Technologiczność konstrukcji części klasy „korpus”  61
4.5. Sposób przeprowadzenia analizy technologiczności konstrukcji  62
4.6. Koncepcja systemu oceny technologiczności konstrukcji części  67
4.7. Ocena technologiczności konstrukcji części  70
ROZDZIAŁ 5
Etap III. Projektowanie półfabrykatów oraz określenie naddatków na obróbkę skrawaniem  76
Stanisław Gil
5.1. Wprowadzenie tematyczne  76
5.2. Stopnie obróbki  77
5.3. Metody projektowania i wytwarzania półfabrykatów  79
5.4. Rodzaje naddatków na obróbkę  85
5.5. Zasady określania wartości naddatków na obróbkę skrawaniem  87
5.6. System określania naddatków na obróbkę skrawaniem i projektowania półfabrykatu  89
5.7. Normatywy technologiczne naddatków na obróbkę skrawaniem  91
5.8. Program określania naddatków na obróbkę  98
ROZDZIAŁ 6
Etap IV. Opracowanie ramowego projektu procesu technologicznego obróbki  101
Edward Gawlik, Stanisław Gil
6.1. Dobór rodzaju i kolejności operacji technologicznych  101
6.2. Wstępny dobór stanowisk wytwarzania  108
6.2.1. Ogólne zasady doboru obrabiarek  110
6.2.2. Struktura stanowiska wytwarzania  112
6.3. Wstępny dobór oprzyrządowania przedmiotowego  118 
ROZDZIAŁ 7
Etap V. Opracowanie szczegółowego projektu procesu technologicznego obróbki  119
Edward Gawlik, Stanisław Gil
7.1. Opracowanie struktury operacji technologicznej  119
7.1.1. Wyposażenie technologiczne  129
7.2. Dobór narzędzi skrawających specjalnych  129
7.2.1. Dobór narzędzi skrawających  129
7.2.2. Charakterystyka narzędzia skrawającego  132
7.2.3. Podział narzędzi skrawających (klasyfikacja)  133
7.2.4. Zautomatyzowane systemy zasilania narzędziami stanowiska obróbkowego  136
7.2.5. Wewnątrzstanowiskowe systemy zasilania narzędziami  139
7.2.6. Zewnątrzstanowiskowe systemy zasilania narzędziami  144
7.3. Dobór zalecanych parametrów obróbki  147
7.4. Sprawdzenie dobranej wstępnie obrabiarki  148
7.4.1. Charakterystyka systemu doboru obrabiarek  149
7.4.2. Sprawdzenie mocy obrabiarki  151
7.4.3. Dobór stanowisk wytwarzania  154
7.4.4. Program komputerowy doboru obrabiarek  158
7.5. Dobór i projektowanie oprzyrządowania przedmiotowego  159
7.5.1. Wprowadzenie tematyczne  159
7.5.2. Kryteria doboru i projektowania oprzyrządowania przedmiotowego  159
7.5.3. Podział oprzyrządowania przedmiotowego ze względu na zakres zastosowania  161
7.5.4. Podział oprzyrządowania przedmiotowego ze względu na konstrukcję  163
7.5.4.1. Uchwyt obróbkowy  163
7.5.4.2. Przyrząd obróbkowy  164
7.5.4.3. Elementy i zespoły oprzyrządowania przedmiotowego  164
7.5.4.4. Systemy oprzyrządowania przedmiotowego  165
7.5.5. Ogólne zasady doboru i projektowania oprzyrządowania przedmiotowego  187
7.5.6. Analiza ustalenia przedmiotu obrabianego  191 
7.5.7. Dobór sposobu mocowania przedmiotu obrabianego  201
7.5.8. Określenie błędów ustalenia przedmiotu obrabianego  202
7.5.9. Wybór optymalnego wariantu ustalenia  205
7.5.10. Błędy ustalenia  207
7.5.11. Przykład analizy ustalenia przedmiotu obrabianego do operacji frezowania dwóch płaszczyzn  211
7.5.11.1. Założenia projektowe  211
7.5.11.2. Etapy realizacji projektu  212
7.5.11.3. Analiza ustalenia przedmiotu obrabianego  212
7.5.12. Cechy konstrukcyjno-technologiczne i eksploatacyjne uchwytów obróbkowych  218
7.5.12.1. Cechy konstrukcyjno-technologiczne  219
7.5.12.2. Cechy eksploatacyjne (użytkowe)  224
7.5.13. Przegląd konstrukcji uchwytów obróbkowych składanych  229
7.5.14. Badania sztywności i tłumienia drgań uchwytów obróbkowych składanych  234
7.5.15. Zasilanie przedmiotami obrabianymi elastycznych systemów produkcyjnych  245
7.5.15.1. Zautomatyzowane systemy zasilania przedmiotami obrabianymi ESP  245
7.5.15.2. Struktury systemów zasilania przedmiotami obrabianymi ESP  246
7.5.15.3. Struktura systemu zasilania przedmiotami obrabianymi ESP bez powiązań pomiędzy jego elementami  247
7.5.15.4. Struktura systemu zasilania przedmiotami obrabianymi ESP o bezpośrednich powiązaniach pomiędzy elementami  250
7.5.15.5. System zasilania przedmiotami obrabianymi ESP o pośrednich powiązaniach pomiędzy stanowiskami wytwarzania  252
7.6. Dobór i projektowanie oprzyrządowania narzędziowego  252
7.6.1. Podział oprzyrządowania narzędziowego  253
7.6.2. Koncepcja systemu doboru i projektowania narzędzi oraz oprzyrządowania narzędziowego  255 
7.7. Dobór oprzyrządowania pomiarowego  259
7.8. Obliczenie czasów głównych dla zabiegów technologicznych  260
ROZDZIAŁ 8
Etap VI. Określenie normy czasu operacji technologicznej  264
Krzysztof Zagórski
8.1. Wprowadzenie  264
8.2. Metodyka normowania czasu operacji obróbki  264
8.2.1. Określenie normy czasu dla wybranej operacji technologicznej metodą techniczno-analityczną  265
8.2.2. Dokumenty technicznego normowania czasu pracy  269
8.2.3. Obliczenia normy czasu operacji  270
8.3. Koncepcja systemu normowania czasów operacji obróbki  274
8.4. Program komputerowy normowania czasów operacji obróbki skrawaniem  276
ROZDZIAŁ 9
Etap VII. Szacowanie kosztu wytwarzania części lub zespołów  279
Edward Gawlik, Stanisław Gil
9.1. Wstęp  279
9.2. Szacowanie kosztów wytwarzania na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego  279
9.3. Metoda analityczna szacowania kosztów wytwarzania  280
9.4. Koszt wytworzenia części  281
9.4.1. Koszty bezpośrednie  282
9.4.2. Koszty pośrednie  285
ROZDZIAŁ 10
Metody wspomaganego komputerowo projektowania procesów technologicznych obróbki  292
Edward Gawlik
10.1. Wstęp  292
10.2. Charakterystyka metod wspomaganego komputerowo projektowania procesów technologicznych obróbki  293
10.2.1. Metoda wariantowa  293
10.2.1.1. Projektowanie na podstawie zbioru procesów indywidualnych  294 
10.2.1.2. Projektowanie na podstawie modelu procesu typowego  300
10.2.1.3. Projektowanie na podstawie modelu procesu grupowego  303
10.2.2. Metoda semigeneracyjna  305
10.2.3. Metoda generacyjna  306
Literatura  311

Spis treści
Cena
65,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl