Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na fioletowym tle
Podstawy metrologii elektrycznej
Przykłady i testy

Dyscyplina
nauki techniczne » elektrotechnika
Kategoria
przecena
ISBN
978-83-66016-33-0
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
432
Rok wydania
2018
Opis

Skrypt stanowi pomoc przede wszystkim w dydaktyce przedmiotów metrologicznych realizowanej na wielu kierunkach studiów. Szeroki zakres merytoryczny pytań umieszczonych w podręczniku powoduje, że może on być także przydatny dla dużego grona odbiorców, tj. zarówno nauczycieli akademickich, jak też studentów różnych stopni i kierunków studiów technicznych. Skorzystać z niego mogą również pracownicy laboratoriów pomiarowych, a także wszyscy pracownicy, którzy w swojej działalności naukowej wykonują eksperymenty pomiarowe.

Spis treści

1. Wprowadzenie 5
2. Pojęcia podstawowe 7
2.1. Skale pomiarowe. 7
2.2. Jednostki i ich wymiary 8
3. Metody pomiarowe 13
4. Błędy i niepewność. 17
4.1. Błędy metod jako kryterium wyboru
właściwego układu pomiarowego 18
4.2. Błędy graniczne, niepewność typu B 32
4.3. Błędy przypadkowe, niepewność typu A 45
4.4. Niepewność złożona (łączna) 48
5. Narzędzia pomiarowe, ich właściwości i obszary zastosowania 52
5.1. Wzorce 52
5.2. Przyrządy i ich parametry 59
5.2.1. Przyrządy analogowe 59
5.2.2. Przyrządy cyfrowe 80
5.3. Przetworniki i ich parametry 99
5.3.1. Przetworniki analogowe 99
5.3.2. Przetworniki cyfrowe 117
5.4. Oscyloskopy 131
6. Pomiary prądu i napięcia 162
6.1. Rodzaje mierzonych wartości 162
6.2. Kompensacyjny pomiar napięcia 175
6.3. Pomiary współczynników charakteryzujących sygnały okresowe 179
6.4. Pomiary poziomów napięcia i mocy 208
7. Pomiary mocy i energii 213
7.1. Pomiary w obwodach jednofazowych 213
7.2. Pomiary w obwodach trójfazowych 234
7.3. Sprawdzanie błędów podstawowych watomierzy i liczników energii 248
8. Pomiary rezystancji i impedancji 251
8.1. Metody techniczne, omomierze, mierniki impedancji i jej składowych 251
8.2. Metody mostkowe 284
8.2.1. Mostki stałoprądowe 284
8.2.2. Mostki zmiennoprądowe 303
8.3. Lokalizacja miejsc uszkodzeń w łączach przewodowych 333
9. Pomiary wybranych wielkości nieelektrycznych 342
9.1. Metody i czujniki 342
9.2. Właściwości mostków zrównoważonych i niezrównoważonych, współpracujących z czujnikami rezystancyjnymi 366
10. Pomiary magnetyczne 383
11. Pomiary w ochronie przeciwporażeniowej 392
12. Literatura 399
13. Dodatki 401
Dodatek 1 Sygnały i ich parametry 401
1.1. Wartości sygnałów 401
1.2. Współczynniki sygnałów 408
Dodatek 2 Jednostki wybranych wielkości fizycznych i stosowane przedrostki 413
Dodatek 3 Niektóre z symboli umieszczanych na podzielniach mierników 416
Klucz odpowiedzi do testów 417

Spis treści
Cena
10,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl