Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na niebieskim tle
Nowoczesne metody i narzędzia w inżynierii produkcji i zarządzaniu

Autor
redaktor naukowy
Dyscyplina
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66727-19-9
e-ISBN
978-83-66727-20-5
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
142
Rok wydania
2021
Opis

Uwarunkowania współczesnego rynku stawiają przedsiębiorstwom produkcyjnym coraz większe wymagania w obszarze wytwarzanych wyrobów, świadczonych usług, a także w obszarze podejmowania decyzji. Konieczne w związku z tym jest ciągłe prowadzenie badań w zakresie istniejących rozwiązań, przy zastosowaniu określonych metod i narzędzi, które dostarczą niezbędnych informacji o funkcjonowaniu dotychczasowego rozwiązania i wskażą kierunki dalszych działań. Z tego też powodu coraz częściej spotyka się w literaturze nowe metody, narzędzia i techniki, których wykorzystywanie wpływa w efekcie na lepszą jakość produktów, obniżkę kosztów własnych czy skrócenie czasu realizacji procesów.
Monografia prezentuje ogólny wgląd w inżynierskie metody, narzędzia i techniki doskonalenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jest syntezą zagadnień związanych ze wspomaganiem procesów podejmowania decyzji z wykorzystaniem zarówno nowych, jak i znanych metod i narzędzi. Składa się ona z dziewięciu rozdziałów ułożonych zgodnie z praktycznymi obszarami wykorzystywania opisanych metod i narzędzi.

Spis treści

Przedmowa 5

Grzegorz Ginda
Z kim podjąć współpracę? Zastosowanie analizy skupień 9

Waldemar Kaczmarczyk
Planowanie partii produkcyjnych w przemyśle spożywczym 23

Marek Magiera
Hierarchiczna metoda reharmonogramowania montażu w liniach montażowych bez buforów 35

Aleksandra Latos, Jerzy Mikulik
Hybrydowa koncepcja sterowania parkingiem ze zmienną konfiguracją 49

Grzegorz Ginda
Przydatność porządkowej, nierozmytej oceny we współczesnej analizie decyzji 69

Gracjan Chrobak
Planowanie przychodów ze sprzedaży w ramach analizy regresji wielorakiej na przykładzie Grupy Kapitałowej PKP Cargo SA 87

Aleksander Iwaszczuk, Zoriana Dvulit, Jarosław Baran
Badanie wpływu czynników gospodarczych USA na rynek złota 101

Magdalena Murdzek, Maria Richert, Rafał Hubicki
Wskaźnik efektywności OEE w systemie produkcji gniazdowej 119

Andrzej Jamróz, Mikołaj Wiktor
Wady i zalety użytkowania samochodów osobowych w zależności od stosowanego napędu 129

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl