Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na granatowym tle kolumny jasnoniebieskich cyfr
Metody numeryczne
Wybrane zagadnienia

Dyscyplina
nauki techniczne » informatyka
ISBN
978-83-7464-452-5
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
108
Rok wydania
2011
Wydanie
1
Opis

Książka powstała z myślą o studentach II roku informatyki stosowanej oraz automatyki AGH, jako pomoc dydaktyczna do laboratoriów z metod numerycznych prowadzonych przez autorów. Stanowi subiektywny wybór problemów numerycznych, z jakimi można się zetknąć w praktyce obliczeniowej. Należy zatem podkreślić, że książka w założeniu ma być pomocą w praktycznej realizacji algorytmów numerycznych, zaś podstawą kursu metod numerycznych jest wykład, szerzej omawiający problematykę metod numerycznych.
Poszczególne rozdziały zawierają omówienie danego problemu od strony teoretycznej z przypomnieniem podstawowych definicji i twierdzeń, których znajomość jest konieczna do zrozumienia omawianych metod. Pominięto jednak skomplikowaną teorię matematyczną, natomiast postawiono nacisk na omówienie procedur i algorytmów ogólnego zastosowania. Aby ułatwić zrozumienie opisanych zagadnień, przedstawiono rozwiązania przykładowych zadań numerycznych. Zamieszczone zostały również zadania do samodzielnego wykonania.
Autorzy dodatkowo przedstawiają ważniejsze pojęcia w angielskim tłumaczeniu, aby umożliwić studentom ich rozpoznawanie i przyswojenie.

Spis treści

Wstęp  5
1. Podstawy metod numerycznych  7
1.1. Błędy numeryczne  7
1.2. Zapis zmiennopozycyjny  9
1.3. Uwarunkowanie zadań, stabilność numeryczna algorytmów  13
1.4. Przykład  14
1.5. Zadania  15
2. Interpolacja  16
2.1. Istota interpolacji  16
2.2. Interpolacja liniowa  17
2.3. Interpolacja wielomianowa  18
2.3.1. Interpolacja jednomianami  18
2.3.2. Interpolacyjny wzór Lagrange’a  19
2.3.3. Interpolacja Newtona  21
2.4. Interpolacja funkcjami sklejanymi  23
2.4.1. Interpolacja funkcjami sklejanymi stopnia pierwszego  23
2.4.2. Interpolacja funkcjami sklejanymi stopnia trzeciego  24
2.5. Przykład  28
2.6. Zadania  31
3. Aproksymacja  32
3.1. Wprowadzenie  32
3.2. Aproksymacja wielomianowa  35
3.2.1. Aproksymacja wielomianowa z bazą jednomianów  35
3.2.2. Dobór stopnia funkcji aproksymującej  36
3.2.3. Aproksymacja wielomianami ortogonalnymi  36
3.2.4. Aproksymacja trygonometryczna  39
3.3. Przykłady  40
3.4. Zadania  43
4. Układy równań liniowych  44
4.1. Wprowadzenie  44
4.2. Uwarunkowanie zadania – analiza błędów  44
4.3. Metody dokładne  46
4.3.1. Metoda Cramera  46 
4.3.2. Eliminacja Gaussa  47
4.3.3. Eliminacja Gaussa z wyborem elementu głównego  50
4.3.4. Eliminacja Jordana  50
4.3.5. Metoda rozkładu LU  51
4.4. Metody iteracyjne  56
4.4.1. Metoda Jacobiego  56
4.4.2. Metoda Gaussa–Seidla  58
4.4.3. Zbieżność metod Jacobiego i Gaussa-Seidla  60
4.4.4. Metoda SOR  60
4.5. Przykłady  61
4.6. Zadania  69
5. Rozwiązywanie równań nieliniowych  71
5.1. Wprowadzenie  71
5.2. Metoda bisekcji (połowienia)  72
5.3. Metoda stycznych (Newtona)  74
5.4. Regula falsi  76
5.5. Metoda siecznych  78
5.6. Przykład  80
5.7. Zadania  84
6. Całkowanie numeryczne  85
6.1. Wprowadzenie  85
6.2. Kwadratury Newtona-Cotesa  86
6.2.1. Kwadratury proste  87
6.2.1.1. Wzór trapezów  87
6.2.1.2. Wzór Simpsona  88
6.2.2. Kwadratury złożone Newtona-Cotesa  89
6.3. Metoda Romberga  91
6.4. Inne metody całkowania numerycznego  92
6.5. Przykłady  93
6.6. Zadania  96
7. Równania różniczkowe zwyczajne  97
7.1. Wprowadzenie  97
7.2. Metody jednokrokowe  98
7.2.1. Metoda Eulera  98
7.2.2. Ulepszona metoda Eulera  99
7.2.3. Metoda Eulera-Cauchy’ego  99
7.2.4. Metoda Rungego-Kutty czwartego rzędu  100
7.3. Metody wielokrokowe  102
7.3.1. Metoda Adamsa-Bashfortha  102
7.3.2. Metoda Adamsa-Moultona  104
7.4. Przykłady  105
7.5. Zadania  107
Bibliografia  108

Fragmenty
Spis treści
Cena
15,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl