Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na niebieskim tle
Inżynieria materiałowa w elektrotechnice
Laboratorium

Dyscyplina
nauki techniczne » elektrotechnika
ISBN
978-83-66364-89-9
ISSN
0239-6114
Typ publikacji
skrypt
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
190
Rok wydania
2021
Wydanie
2, poprawione
Opis

Skrypt jest prze­znaczony dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawiera materiały pomocnicze do dwudziestu ćwiczeń laborato­ryjnych w ramach przedmiotu inżynieria materiałowa w elektrotechnice. Ćwiczenia obejmują problematykę podstawowych grup materiałów stosowanych w elektrotechnice: przewo­dzących, elektroizolacyjnych, półprzewodników i magnetycznych. W opisie każdego ćwi­czenia znajdują się następujące hasła: charakterystyka i cel ćwiczenia, wprowadze­nie teoretyczne, wykonanie ćwiczenia (program ćwiczenia, metody pomiarowe, opracowanie wyników), sprawozdanie, literatura. Poszczególne ćwiczenia kończą się przykładami zadań i pytań kontrolnych.

Spis treści

 

Wykaz oznaczeń 5
Wstęp 7
Ćwiczenie 1 Materiały w konstrukcjach urządzeń elektrycznych 9
Ćwiczenie 2 Rezystywność elektryczna materiałów przewodzących 19
Ćwiczenie 3 Wpływ temperatury na rezystywność elektryczną materiałów przewodzących 29
Ćwiczenie 4 Obciążalność prądowa przewodów  39
Ćwiczenie 5 Wytrzymałość elektryczna materiałów izolacyjnych stałych 47
Ćwiczenie 6 Wytrzymałość elektryczna dielektryków ciekłych  55
Ćwiczenie 7 Wytrzymałość elektryczna gazów  63
Ćwiczenie 8 Rezystywność skrośna i powierzchniowa materiałów izolacyjnych stałych  71
Ćwiczenie 9 Przenikalność elektryczna względna εr i współczynnik strat dielektrycznych tgδ  81
Ćwiczenie 10 Zjawiska relaksacyjne w dielektrykach 89
Ćwiczenie 11 Badania właściwości olejów transformatorowych  95
Ćwiczenie 12 Rezystory nieliniowe   101
Ćwiczenie 13 Badania właściwości termistorów   109
Ćwiczenie 14 Badania właściwości materiałów ferromagnetycznych  115
Ćwiczenie 15 Wpływ temperatury na właściwości materiałów magnetycznych  127
Ćwiczenie 16 Właściwości piezoelektryczne materiałów izolacyjnych   135
Ćwiczenie 17 Badania materiałów półprzewodzących 143
Ćwiczenie 18 Złącza półprzewodnikowe p-n  151
Ćwiczenie 19 Badania zjawiska Halla   159
Ćwiczenie 20 Zjawiska termoelektryczne w materiałach   167
Literatura podstawowa   175
Skorowidz  179
Załącznik 1 Podstawowe stałe fizyczne i jednostki wybranych wielkości elektrycznych, mechanicznych i cieplnych 185
Załącznik 2 Układ okresowy pierwiastków   189

Spis treści
Cena
20,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl