Przejdź do treści

Banery wysuwane

HIGH FREQUENCY METHODS FOR CONDITION ASSESSMENT OF TRANSFORMERS AND ELECTRICAL MACHINES
HIGH FREQUENCY METHODS FOR CONDITION ASSESSMENT OF TRANSFORMERS AND ELECTRICAL MACHINES

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Elektrotechnika
ISBN
978-83-7464-614-7
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
222
Rok wydania
2013
Wydanie
1
Opis

Monografia dotyczy zagadnień oddziaływania narażeń eksploatacyjnych na struktury wewnętrzne transformatorów i maszyn elektrycznych oraz możliwości oceny ich stanu metodami wysokoczęstotliwościowymi. Przedstawione zostały w niej, z uwzględnieniem literatury przedmiotu, oryginalne wyniki badań własnych autorów, w tym: analizy zjawisk wysokoczęstotliwościowych i rezonansowych występujących w uzwojeniach transformatorów i maszyn elektrycznych poddawanych działaniu szybkozmiennych udarów napięciowych powstających w sieciach elektrycznych, badania eksperymentalne z zastosowaniem metod wysokoczęstotliwościowych oraz komputerowe badania symulacyjne.

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00 zł