Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na kremowym tle wielobarwny kolaż okładek tworzący logo Wydawnictw AGH
Wydawnictwa AGH
Bibliografia w wyborze za lata 1954-2014

Kategoria produktu
Nauki humanistyczne » Historia AGH
Specjalne kategorie
Przecena
ISBN
978-83-7464-755-7
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
124
Rok wydania
2015
Opis

Niniejsza bibliografia zawiera opisy publikacji wydanych przede wszystkim w ramach serii wydawniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W wyborze wylistowano także publikacje wydane poza tymi seriami (głównie podręczniki i wybrane wydawnictwa informacyjne z lat 1982-2014). Odrębną część stanowi wykaz publikacji opublikowanych na łamach: "Przeglądu Naukowo-Technicznego", "Zeszytów Naukowych AGH", a także czasopism ukazujących się w cyklu kwartalnym, półrocznym lub rocznym od 1994 roku.
W pierwszej części opracowania zamieszczono informację o działalności wydawniczej Uczelni, a także o historii powstawania wydawnictw ciągłych z zakresu niniejszej bibliografii. O latach do II wojny światowej napisano jedynie w ogólnych zarysach. Odstąpiono od tej zasady w odniesieniu do skryptów uczelnianych, które opisano szczegółowo.
W Bibliografii wykazano także publikacje, które zostały wydane poza strukturami Uczelni. Zabieg taki stosowano w przypadku wydawnictw ciągłych i wynikał on z chęci zaprezentowania pełnej bibliografii, od początku utworzenia serii wydawniczej czy periodyku do chwili obecnej. W opisach publikacji wydanych przez inne niż AGH instytucje zamieszczono informację o miejscu wydania i nazwie wydawnictwa.
Do opisów publikacji wieloautorskich dodano informacje o ich zawartości (tytuły rozdziałów i artykułów wraz z nazwiskami ich autorów).
Bibliografia zawiera także wykaz działów i serii wydawniczych w ramach wydawnictw ciągłych, w układzie chronologicznym, z informacją o nazwiskach ich redaktorów.
Informacji o drukowanych wersjach publikacji towarzyszy opis ich wersji elektronicznych, udostępnianych staraniem Biblioteki Głównej AGH, w portalu akademicka Biblioteka Cyfrowa - Kraków (abc.krakow.pl).
W opisach bibliograficznych zastosowano normy odpowiednie dla bibliografii zespołów osobowych, z niewielkimi zmianami. Część opisów poprzedzono hasłami osobowymi, które pozwalają na uzyskanie pełniejszej informacji o autorach. Dodatkowe opisy bibliograficzne wzbogacono o nazwiska recenzentów, nazwy drukarni (powielarni), nakłady i liczbę arkuszy wydawniczych i/lub drukarskich. wykazy publikacji powstały na podstawie oryginałów publikacji. Przy opracowaniu Bibliografii wykorzystano dokumenty wewnętrzne Wydawnictw AGH, dokumenty Archiwum AGH oraz publikacje drukowane, których wykaz znajduje się na końcu części opisowej opracowania.

Spis treści
Cena
5,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl