Przejdź do treści

Banery wysuwane

komiksowy rysunek przedstawiający dwie osoby odwrócone do siebie plecami i rozmawiające ze sobą przez telefon
Everyday idioms in workplace contexts
A thematic dictionary with lexical exercises

Dyscyplina
nauki humanistyczne » języki obce
ISBN
978-83-66016-09-5
Format
A4
Oprawa
miękka
Liczba stron
276
Rok wydania
2018
Wydanie
Dodruk
Opis

This book has been designed for intermediate and advanced learners of English who want to better understand everyday spoken English used in workplace contexts. It contains a collection of over 600 idioms and idiomatic expressions which are currently used by native speakers of English across the globe. The book is suitable for both self-study and classroom work with a teacher. Just as companies and organizations streamline their processes, the language spoken in the workplace gets simpler day by day. It gets filled with abbreviations, acronyms, and idioms which, however complicated they might seem, can be used to convey a desired meaning in a quick, apt, and often funny way. Some may like it, some may not, some may think it is adding colour to the language for show, but it is a fact that the register which contemporary employers and employees use at work is more informal not only to facilitate communication but also to make the working environment friendlier. While few English idioms can be translated literally into Polish, many of them have close equivalents. Others can be paraphrased or approximated. As idioms might present difficulties in interpretation, and thus raise doubts about when to use them, they should be learnt by heart in a certain context. The purpose of this book is to provide the learner with appropriate contexts for using the selected idioms. The expressions have been ordered according to 22 different themes to form dictionaries. The dictionary sections of the book contain series of illustrative sentences adapted from authentic sources, such as the Time, New York Times, Business Standard, Entrepreneur, Investopedia, Forbes, The Guardian, LinkedIn, Harvard Business Review, and many others. British spelling is used throughout the book for the sake of consistency. The second part of each chapter consists of a set of exercises which check understanding of the material and inspire the learner to invent other examples of the idioms used in new contexts. The book also contains a set of illustrations depicting literal meaning of some idioms added as a piece of artwork to enrich the contents.


Książka ta została opracowana z myślą o średnio zaawansowanych i zaawansowanych uczniach języka angielskiego, którzy chcą lepiej zrozumieć codzienny język angielski używany w miejscu pracy. Zawiera ponad 600 idiomów i wyrażeń idiomatycznych, które są obecnie używane przez rodzimych użytkowników języka angielskiego na całym świecie. Książka nadaje się zarówno do samodzielnej nauki, jak i do pracy z nauczycielem. Tak jak firmy i organizacje usprawniają swoje procesy, tak język używany w miejscu pracy staje się z dnia na dzień coraz prostszy. Wypełnia się skrótami, akronimami i idiomami, które, jakkolwiek skomplikowane by się wydawały, mogą być użyte do przekazania pożądanego znaczenia w sposób szybki, trafny i często zabawny. Niektórym może się to podobać, innym nie, niektórzy mogą uważać, że jest to ubarwianie języka na pokaz, ale faktem jest, że język, którego współcześni pracodawcy i pracownicy używają w pracy, jest bardziej nieformalny nie tylko po to, aby ułatwić komunikację, ale także aby uczynić środowisko pracy bardziej przyjaznym. O ile niewiele idiomów angielskich można przetłumaczyć dosłownie na język polski, o tyle wiele z nich ma swoje bliskie polskie odpowiedniki. Inne mogą być sparafrazowane lub przybliżone. Ponieważ idiomy mogą sprawiać trudności interpretacyjne, a tym samym budzić wątpliwości, jak prawidłowo ich używać, należy nauczyć się ich na pamięć, pamiętając o określonym kontekście. Celem niniejszej książki jest dostarczenie uczącemu się odpowiednich kontekstów stosowania wybranych idiomów. Wyrażenia zostały uporządkowane według 22 różnych tematów, tworząc słowniki. Sekcje słownikowe książki zawierają zdania przejete z autentycznych źródeł, takich jak Time, New York Times, Business Standard, Entrepreneur, Investopedia, Forbes, The Guardian, LinkedIn, Harvard Business Review i wiele innych. W całej książce dla zachowania spójności stosowana jest pisownia brytyjska. Druga część każdego rozdziału składa się z zestawu ćwiczeń, które sprawdzają zrozumienie materiału i inspirują uczącego się do wymyślania innych przykładów idiomów używanych w nowych kontekstach. Książka zawiera również zestaw ilustracji przedstawiających dosłowne znaczenie niektórych idiomów.

Recenzje

Fragmenty recenzji:

Idiomy, przysłowia i wyrażenia językowe stanowią istotny element współczesnego języka angielskiego, zarówno pisanego, jak i mówionego. Stanowią zarazem jeden z trudniejszych elementów języka, ponieważ nie są przetłumaczalne dosłownie i dlatego wymagają nie tylko opanowania pamięciowego, ale przede wszystkim wyczucia ich zastosowania w odpowiednim kontekście. Wprowadzenie idiomów i związków frazeologicznych do języka, ożywia go i zbliża do języka naturalnego używanego przez native speakerów. Dobra znajomość idiomów pozwala uniknąć nieporozumień i dwuznaczności w istotny sposób utrudniających komunikację w środowisku międzynarodowym (...) Zawarte w publikacji idiomy i wyrażenia nie są martwe, lecz powszechnie używane w codziennej angielszczyźnie. Ich podział tematyczny ułatwia wyszukiwanie potrzebnych wyrażeń oraz ich zapamiętywanie. Ćwiczenia zostały ciekawie dobrane i spełniają swoje zadanie polegające na ułatwieniu czytelnikowi zapamiętanie i utrwalenie przedstawionego materiału.  

dr hab. Andrzej K. Kuropatnicki, pof nadzw.
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Podręcznik jest przeznaczony dla Polaków znających język angielski co najmniej na poziomie B2, o czym świadczą odpowiednio dobrane przykłady idiomów polskich, zbliżonych znaczeniowo do cytowanych idiomów angielskich. (...) Publikacja w sposób jasny i przystępny gromadzi zestaw idiomów przydatnych w środowisku pracy. Z pewnością ich znajomość zostanie doceniona przez rodzimych użytkowników języka angielskiego.

dr Lucjan Bluszcz
Studium Języków Obcych AGH

Spis treści

Acknowledgements   5
Introduction   7
How to use this book  8
Labels and symbols in the dictionary and exercises  9
Fundamentals 13
Time   20
Earning and spending money   28
News and information  36
Learning and experience  44
Work and effort  55
Routine and everydayness  63
Supervision and influence  70
Market and trading  79
Thinking and considering things  87
Understanding and incomprehension   94
Discussion and communication   102
Meetings and talks  111
Speaking and expressing thoughts   118
Decisions  129
Planning, goals and ambitions   138
Problems and obstacles   149
Risk and dangers  158
Competition and competitiveness  166
Teamwork and team spirit   177
Ethics and morality   186
Career and development  197
Tests   207
Answer key  247
Index  259

 
 
 
 
 
 
 
Fragmenty
Spis treści
Cena
75,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl