Przejdź do treści

Banery wysuwane

kula ziemska w przekroju na tle brytyjskiej flagi
English for Students of Geology

Dyscyplina
nauki humanistyczne » języki obce
ISBN
978-83-7464-708-3
Typ publikacji
podręcznik
Format
A4
Liczba stron
80
Rok wydania
2014
Wydanie
2, poprawione
Opis

This book is addressed to students of geology at upper intermediate and advanced levels (B2-C2). It is designed as a resource book for academic teachers who are interested in stimulating their students’ desire to acquire the linguistic skills necessary to talk about issues related to geology in English. There are 12 units in the book, each based on a particular theme. The units are comprised of text-based activities, which focus on the ac.quisition and consolidation of the thematic vocabulary as well as stimulate discussions and develop confidence in using English when speaking about geology. At the end of the book a key and glossary can be found covering the answers to the exercises, instructions how to use the material in particular units and the English-Polish translation of the key vocabulary. In addition, the book contains a CD with the tracks of all listening exercises. This book is a modest attempt to bridge the gap between the subject matter of geology and the indispensable tool to practise it – the English language.


Książka ta jest adresowana do studentów geologii na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym (B2-C2). Została pomyślana jako podręcznik dla nauczycieli akademickich, którzy są zainteresowani pobudzeniem u swoich studentów chęci zdobycia umiejętności językowych niezbędnych do rozmawiania o zagadnieniach związanych z geologią w języku angielskim. W książce znajduje się 12 rozdziałów, z których każdy oparty jest na określonym temacie. Składają się one z ćwiczeń opartych na tekstach, które koncentrują się na przyswajaniu i utrwalaniu słownictwa tematycznego, a także stymulują dyskusje i rozwijają pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim podczas rozmów o geologii. Na końcu książki znajduje się klucz i słowniczek zawierający odpowiedzi do ćwiczeń, wskazówki, jak wykorzystać materiał w poszczególnych jednostkach, oraz angielsko-polskie tłumaczenie najważniejszych słówek. Dodatkowo do książki dołączona jest płyta CD z nagraniami wszystkich ćwiczeń na rozumienie ze słuchu.

Spis treści

Preface  5
Acknowledgements   5
VIII. As the world churns   7
VIII. Minerals and rocks  11
VIII. Earthquakes   17
IIIV. Tsunami  20
IIIV. Landslides   24
IIVI. Volcanoes  31
IVII. The Krakatoa project  39
VIII. Natural resources  43
IIIX. Environmental problems associated with the use of mineral resources  48
IIIX. Shale gas  50
IIXI. What is ground water?  53
IXII. Watershed   57
Answer key   61
Glossary  73
Bibliography  82

Spis treści
Cena
30,00
/
6.50€
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl