Przejdź do treści

Banery wysuwane

ACADEMIC WRITING PRACTICE FOR ENGINEERS
ACADEMIC WRITING PRACTICE FOR ENGINEERS
ADVANCED

Kategoria produktu
Nauki humanistyczne » Języki obce
ISBN
978-83-66016-07-1
Typ publikacji
skrypt
Format
A4
Liczba stron
92
Rok wydania
2018
Opis

Skrypt obejmuje zestaw ćwiczeń, które ułatwią studentom i pracownikom naukowym kierunków inżynierskich posługiwanie się stylem akademickim w pracach studenckich i w publikacjach naukowych, a tym samym włączenie się w prowadzenie badań w języku angielskim, a więc języku obecnie obowiązującym w międzynarodowym dyskursie akademickim.
Skrypt podzielono na 20 rozdziałów poświęconych zagadnieniom językowym związanym z organizacją uczelni i instytucji badawczych oraz prowadzeniu badań naukowych. Urozmaicone ćwiczenia kładą nacisk na użycie poprawnych form gramatycznych, konstrukcji typowych dla publikacji naukowych, właściwych skrótów, a także na prezentację danych w postaci rysunków i tabel.
Zawarte w kluczu odpowiedzi ułatwiają samodzielną naukę, a rozpoczęcie każdego rozdziału zadaniem "Warmup and Internet Research" zmusza czytelnika do aktywności poznawczej w Internecie, a więc w obszarze dla studentów obecnie najbardziej "naturalnym" i eksploatowanym. Bardzo przydatne jest również przedstawienie niewłaściwego zastosowania reguł gramatycznych i użycia słów oraz najczęściej popełnianych błędów językowych.

Spis treści

 

Contents
Acknowledgements   4
Preface   5
UNIT 1. Studies and research   7
UNIT 2. Articles and research papers   10
UNIT 3. Phrases and collocations   12
UNIT 4. The first person and its alternatives  19
UNIT 5. Contracted forms   22
UNIT 6. Exemplification  24
UNIT 7. Classification  26
UNIT 8. Cause and effect  28
UNIT 9. Similarity and contrast  30
UNIT 10. Data analysis    32
UNIT 11. Paraphrasing and linking ideas   36
UNIT 12. Frequently confused words   39
UNIT 13. Common abbreviations  43
UNIT 14. Nouns   45
UNIT 15. Conditional sentences  50
UNIT 16. Passive voice   53
UNIT 17. Relative clauses  58
UNIT 18. Possessive    62
UNIT 19. Cleft sentences   66
UNIT 20. Inversion  69
Key   75
References   91

Fragmenty
Spis treści
Cena
18,00 zł