Przejdź do treści

Banery wysuwane

na ceglastym tle szara mikrofotografia struktury montmorillonitu
Sorbenty mineralne Polski

Kategoria produktu
Nauki o Ziemi » Geologia
ISBN
978-83-7464-107-4
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
194
Rok wydania
2008
Wydanie
1
Opis

Zamiarem autorów było ukazanie krajowej bazy surowców do produkcji sorbentów i katalizatorów mineralnych, aktualnego stanu ich wykorzystania oraz niektórych nowych możliwości w tym zakresie. Uwzględniono przede wszystkim skały ilaste i krzemionkowe, zwracając także uwagę na możliwość wykorzystania jako sorbentów nagromadzeń wodorotlenków żelaza. Omówiono niektóre sposoby otrzymywania zeolitów z minerałów ilastych. Układ treści rozdziałów poświęconych poszczególnym surowcom jest podobny: sytuacja geologiczna, wyniki badań mineralogicznych i petrograficznych, właściwości sorpcyjne i możliwości wykorzystania w praktyce. Uwypuklono przydatność omawianych surowców jako sorbentów mineralnych, pomijając w zasadzie dane dotyczące innych kierunków ich praktycznego wykorzystania. Poszczególne rozdziały ujęte są w formie zwięzłej i odsyłają czytelnika do literatury źródłowej obejmującej także niektóre opracowania niepublikowane

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl