Przejdź do treści

Banery wysuwane

Przekrój geotechniczny i wykres na granatowym tle
Dynamika wód podziemnych
Przykłady obliczeń. Cz. 2 Dopływy do ujęć wodnych

Kategoria produktu
Nauki o Ziemi » Geologia
ISBN
978-83-7464-744-1
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
378
Rok wydania
2014
Opis

Niniejszy tom stanowi część drugą, ostatnią, monografii pt. "Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń", poświęconej obliczeniom związanym z dopływem wody do różnego rodzaju ujęć wodnych.
Przygotowana monografia (część 1 i 2) jest kompletnym opracowaniem metod współcześnie stosowanych w obliczeniach prognostycznych związanych z filtracją wód podziemnych. Może być wykorzystywana przez ośrodki naukowo-badawcze i jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Będzie także pomocą dla studentów wydziałów geologii, melioracji, budownictwa i inżynierii środowiska, w szczególności zainteresowanych hydrogeologią i ochroną wód. Metody stosowane przy rozwiązywaniu zadań związanych z dynamiką wód podziemnych mogą być wykorzystywane zarówno w przedmiotach kursowych, fakultatywnych, jak również w pracach dyplomowych i studiach podyplomowych. Tematyka poruszanych zagadnień, wraz z dużą ilością przykładów, stanowić może dodatkową pomoc w trakcie rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy zawodowej, bowiem umiejętność dokonania poprawnej schematyzacji i zastosowania właściwej metody obliczeniowej jest jednym z wymogów stawianych przed inżynierem.

Spis treści

Od autorów 5
5. Dopływy do poziomych urządzeń drenażowych 7
5.1. Dopływy do rowów 7
5.2. Dopływy do drenów 28
6. Dopływy do studziennych ujęć wód podziemnych w ustalonych warunkach filtracji  47
6.1. Dopływy do pojedynczej studni zupełnej, doskonałej pod względem hydraulicznym 47
6.1.1. Studnia w naporowym poziomie wodonośnym 48
6.1.2. Studnia w swobodnym poziomie wodonośnym 59
6.1.3. Studnia w naporowo-swobodnym poziomie wodonośnym73
6.1.4. Dopuszczalna wydajność studni 82
6.2. Dopływy do pojedynczej studni niedoskonałej pod względem hydraulicznym 91
6.2.1. Zeskok hydrauliczny na filtrze 91
6.2.2. Dopływy do studni niezupełnej 103
6.2.3. Dopływy do studni niedoskonałej z uwzględnieniem dodatkowych oporów hydraulicznych 116
6.3. Dopływy do studni przez dno 135
6.4. Obliczanie parametrów warstwy wodonośnej na podstawie próbnych pompowań studni w warunkach ustalonych 142
6.4.1. Analityczne opracowanie wyników pompowania studni zupełnej 143
6.4.2. Graficzne opracowanie wyników pompowania studni zupełnej 160
7. Dopływy do współdziałającego zespołu studni w ustalonych warunkach filtracji 169
7.1. Dopływy do zespołu studni w nieograniczonym poziomie wodonośnym 169
7.2. Dopływy do studni zupełnych w poziomie wodonośnym o ograniczonym rozprzestrzenieniu 207
8. Dopływy do studni w warunkach ruchu nieustalonego 269
8.1. Studnia w izolowanym poziomie wodonośnym  269
8.2. Dopływy do studni w warunkach przesączania 274
8.3. Metody interpretacji wyników próbnego pompowania 285
8.3.1. Metoda krzywych wzorcowych 285
8.3.2. Metoda przybliżenia logarytmicznego 290
8.3.3. Uwagi o wykorzystaniu programu komputerowego 293
9. Modelowanie filtracji wód podziemnych 317
9.1. Wprowadzenie 317
9.2. Schematyzacja warunków hydrogeologicznych 317
9.2.1. Podział przestrzeni filtracyjnej na bloki obliczeniowe 318
9.2.2. Realizacja warunków początkowych i brzegowych 320
9.2.3. Modelowanie studni 322
Literatura  375

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl