Przejdź do treści

Banery wysuwane

DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH Część 1
DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH
PRZYKŁADY OBLICZEŃ CZ. 1 PRZEPŁYWY FILTRACYJNE JEDNOWYMIAROWE

Kategoria produktu
Nauki o Ziemi » Geologia
ISBN
978-83-7464-472-3
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Liczba stron
268
Rok wydania
2012
Opis

W pierwszej części podręcznika, w trzech kolejnych rozdziałach, omówiono analityczne metody obliczeń jednowymiarowych przepływów wód podziemnych oraz przedstawiono ponad sto przykładów rozwiązanych i do rozwiązania. W rozdziale czwartym w odniesieniu do wybranych przykładów zaprezentowano sposób przygotowania numerycznych modeli warunków hydrogeologicznych oraz wykonano na nich obliczenia symulacyjne.
Druga część podręcznika (w przygotowaniu) obejmować będzie problematykę związaną z dopływem wody do rowów i drenów oraz studni pracujących pojedynczo bądź w warunkach współdziałania z innymi studniami. Odrębny rozdział poświęcony zostanie interpretacji wyników próbnego pompowania. Przykłady obliczeń analitycznych i symulacyjnych dotyczyć będą zagadnień związanych z prognozowaniem skutków poboru wody z warstwy wodonośnej.

Spis treści
Cena
0,00 zł