Przejdź do treści

Banery wysuwane

W centralnej części urządzenie do robót górniczych. Rant i tło - struktura dwóch różnych minerałów
Geologia wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy

Dyscyplina
nauki o Ziemi » geologia
ISBN
978-83-7464-851-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
158
Rok wydania
2016
Wydanie
2, niezmienione
Opis

Praca jest monograficznym opracowaniem dotyczącym wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy, mających znaczenie dla gospodarki lokalnej i światowej. Monografia powstała w ramach współpracy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie z Krzyworoskim Uniwersytetem Technicznym. Złoża zostały opisane na niejednolitym poziomie naukowym ze względu na ich różne znaczenie ekonomiczne oraz różny stopień dostępności do publikowanych na ich temat informacji oraz materiału badawczego, przeważnie w językach rosyjskim i ukraińskim.

Spis treści

Wstęp 7

1. Ogólne informacje na temat Ukrainy 9
1.1. Geopolityczne położenie Ukrainy 9
1.2. Charakterystyka geograficzna 10

2. Geologia Ukrainy 13
2.1. Geologiczno-tektoniczne jednostki Ukrainy 13
2.2. Budowa litosfery na terytorium Ukrainy 16
2.3. Główne elementy geostrukturalne 23

3. Złoża surowców mineralnych Ukrainy 37
3.1. Surowce metaliczne 37
3.1.1. Metale czarnej metalurgii 37
3.1.2. Metale stosowane jako dodatki stopowe 42
3.1.3. Metale kolorowe i rzadkie 44
3.1.4. Metale szlachetne 46
3.2. Surowce energetyczne 47
3.2.1. Kopalne paliwa ciekłe i gazowe 47
3.2.2. Kopalne paliwa stałe 49
3.3. Surowce niemetaliczne 50
3.3.1. Materiały budowlane 50
3.3.2. Surowce przemysłu chemicznego 52
3.3.3. Surowce techniczne 54
3.3.4. Surowce dla przemysłu metalurgicznego 55
3.3.5. Surowce dla przemysłu ceramicznego i szklarskiego 56
3.3.6. Surowce gemmologiczne 57

4. Charakterystyka wybranych złóż 59
4.1. Zakarpacie 59
4.2. Karpaty Wschodnie – masyw marmaroski 83
4.3. Zapadlisko przedkarpackie 87
4.4. Płyta wołyńsko-podolska 92
4.5. Tarcza ukraińska – część północno-zachodnia (Wołyń) 103
4.6. Tarcza ukraińska – część centralna (Pobuże) 118
4.7. Tarcza ukraińska – część centralna i wschodnia 131

Literatura 153

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl