Przejdź do treści

Banery wysuwane

dłoń z drzewem na drugim planie meandrująca rzeka i zarys miasta
Problemy ochrony i inżynierii środowiska

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Inżynieria środowiska
Nauki techniczne » Ochrona środowiska
Specjalne kategorie
Zapowiedzi
ISBN
978-83-67427-76-0
e-ISBN
978-83-67427-77-7
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
114
Rok wydania
2023
Opis

W monografii przedstawiono szeroki wachlarz problemów związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Jej tematyka obejmuje m.in.:

  • problemy projektowania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Krakowa,
  • analizę dyspersji zanieczyszczeń powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych na przykładzie Łodzi,
  • analizę poziomów zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach dydaktycznych w budynkach po modernizacji,
  • analizę stanu i zmian zbiorników wodnych w Krakowie oraz okolicach w ostatnich 20 latach,
  • znaczenie infrastruktury zielonej (roślinności wieloletniej i łąk kwietnych) w Krakowie na przykładzie parku Krakowskiego i parku Jordana,
  • funkcjonowanie baz infrastruktury oczyszczalni hydrofitowych,
  • rezultaty zakazu palenia węglem na przykładzie Krakowa,
  • analizę wpływu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na środowisko i zdrowie ludności,
  • analizę trendów zmian zanieczyszczeń powietrza w środowisku miejskim na podstawie wyników z monitoringi powietrza atmosferycznego.

We wszystkich przedstawionych w książce prośrodowiskowych działaniach wspólnym narzędziem wspomagającym jest wykorzystanie nowoczesnych technik do realizacji idei zrównoważonego rozwoju.
 

Spis treści

Wstęp 7

Monika Łągiewka, Tomasz Bergier
Adaptacja do zmian klimatu. Projekt i ocena elementów błękitno-zielonej infrastruktury w wybranej lokalizacji Krakowa 9

Maciej Dobrzański, Robert Cichowicz
Analiza przestrzenna dyspersji zanieczyszczeń powietrza wzdłuż wybranego ciągu komunikacyjnego aglomeracji miejskiej 21

Tomasz Jerominko, Katarzyna Lisik, Robert Cichowicz
Poziom stężeń zanieczyszczeń w wybranych pomieszczeniach dydaktycznych uczelni wyższej w budynku po termomodernizacji 37

Aleksandra Wagner
Przemiany zbiorników wodnych w Krakowie i okolicy w latach 1999–2023 47

Aleksandra Wagner
Znaczenie roślinności wieloletniej oraz łąk kwietnych w urządzaniu zieleni miejskiej na przykładzie parku Krakowskiego i parku Jordana w Krakowie 63

Tomasz Bergier, Mateusz Jakubiak, Karolina Jóźwiakowska
Internetowa platforma wiedzy na temat oczyszczalni hydrofitowych – Constructed Wetlands Knowledge Platform 71

Krzysztof Pytel, Małgorzata Piaskowska-Silarska, Mykhaylo Lobur
Efekt wprowadzenia zakazu palenia węglem na wybranym obszarze miejskim 87

Krzysztof Pytel, Henryk Noga, Mykhaylo Melnyk
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i środowisko naturalne oraz wybrane działania prewencyjne 97

Krzysztof Pytel, Henryk Noga, Andriy Zdobytskyi
Trendy zanieczyszczenia powietrza na obszarze miejskim na podstawie danych ze stacji pomiarowych 105

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl