Przejdź do treści

Banery wysuwane

na pierwszym planie dłoń z drzewem, na drugim plan rzeka i zarys miasta
Problemy ochrony i inżynierii środowiska

Dyscyplina
nauki techniczne » inżynieria środowiska
nauki techniczne » ochrona środowiska
Kategoria
nowości
ISBN
978-83-67427-76-0
e-ISBN
978-83-67427-77-7
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
114
Rok wydania
2023
Opis

Rozwój cywilizacyjny stanowi fundamentalny aspekt postępu, wiąże się jednak z wywieraniem znaczącego, często negatywnego, wpływu na środowisko, jego przekształcaniem w zaskakująco szybkim tempie i wyczerpywaniem zasobów naturalnych. Wobec tego niezbędne jest podejmowanie działań, które zapewnią równowagę między potrzebami związanymi z rozwojem cywilizacji a dbałością o zachowanie środowiska naturalnego w optymalnym stanie. Jednym ze sposobów osiągnięcia równowagi środowiskowej jest wdrożenie i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. 
W monografii przedstawiono szeroki wachlarz problemów związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Jej tematyka obejmuje m.in.:

  • problemy projektowania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Krakowa,
  • analizę dyspersji zanieczyszczeń powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych na przykładzie Łodzi,
  • analizę poziomów zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach dydaktycznych w budynkach po modernizacji,
  • analizę stanu i zmian zbiorników wodnych w Krakowie oraz okolicach w ciągu ostatnich dwudziestu lat,
  • znaczenie infrastruktury zielonej (roślinności wieloletniej i łąk kwietnych) w Krakowie na przykładzie parku Krakowskiego i parku Jordana,
  • funkcjonowanie baz infrastruktury oczyszczalni hydrofitowych,
  • rezultaty zakazu palenia węglem na przykładzie Krakowa,
  • analizę wpływu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na środowisko i zdrowie ludności,
  • analizę trendów zmian zanieczyszczeń powietrza w środowisku miejskim na podstawie wyników z monitoringi powietrza atmosferycznego.

We wszystkich przedstawionych w monografii prośrodowiskowych działaniach wspólnym narzędziem wspomagającym jest zastosowanie nowoczesnych technik do realizacji idei zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zapewnienia równowagi ekologicznej.

Spis treści

Wstęp 5

Monika Łągiewka, Tomasz Bergier
Adaptacja do zmian klimatu. Projekt i ocena elementów błękitno-zielonej infrastruktury w wybranej lokalizacji Krakowa 7

Maciej Dobrzański, Robert Cichowicz
Analiza przestrzenna dyspersji zanieczyszczeń powietrza wzdłuż wybranego ciągu komunikacyjnego aglomeracji miejskiej 19

Tomasz Jerominko, Katarzyna Lisik, Robert Cichowicz
Poziom stężeń zanieczyszczeń w pomieszczeniach dydaktycznych uczelni wyższej w budynku po termomodernizacji 35

Aleksandra Wagner
Przemiany zbiorników wodnych w Krakowie i okolicy w latach 1999–2023 45

Aleksandra Wagner
Znaczenie roślinności wieloletniej oraz łąk kwietnych w urządzaniu zieleni miejskiej na przykładzie parku Krakowskiego i parku Jordana w Krakowie 61

Tomasz Bergier, Mateusz Jakubiak, Karolina Jóźwiakowska
Internetowa platforma wiedzy na temat oczyszczalni hydrofitowych – Constructed Wetlands Knowledge Platform 69

Krzysztof Pytel, Małgorzata Piaskowska-Silarska, Mykhaylo Lobur
Efekt wprowadzenia zakazu palenia węglem na wybranym obszarze miejskim 85

Krzysztof Pytel, Henryk Noga, Mykhaylo Melnyk
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i środowisko naturalne oraz wybrane działania prewencyjne 95

Krzysztof Pytel, Henryk Noga, Andriy Zdobytskyi
Trendy zanieczyszczenia powietrza na obszarze miejskim na podstawie danych ze stacji pomiarowych 103

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl