Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka seryjna na pomarańczowym tle
Masywne szkła metaliczne i kompozyty o osnowie amorficznej w stopach Cu-Zr-Al

Dyscyplina
nauki techniczne
nauki techniczne » metalurgia
ISBN
978-83-66016-50-7
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
170
Rok wydania
2019
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy. Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
Wykaz ważniejszych oznaczeń  11
1. Wprowadzenie  13
2. Termodynamiczne i kinetyczne aspekty przejścia w stan szklisty  19
2.1. Wpływ tlenu na skłonność do zeszklenia i własności szkieł metalicznych  25
3. Metody wytwarzania masywnych szkieł metalicznych  29
4. Własności mechaniczne szkieł metalicznych i kompozytów amorficzno-krystalicznych  33
4.1. Czynniki wpływające na odkształcalność szkieł metalicznych  35
4.2. Kompozyty amorficzno-krystaliczne  39
5. Masywne szkła metaliczne i kompozyty amorficzno-krystaliczne w stopach na osnowie Cu-Zr  42
5.1. Wykres fazowy Cu-Zr  42
5.2. Masywne szkła metaliczne w stopach na osnowie Cu-Zr  44
5.3. Wykres fazowy Al-Cu-Zr  48
5.4. Przemiana martenzytyczna w kompozytach z fazą B2 CuZr  50
5.5. Stabilizowanie fazy B2 CuZr do temperatury otoczenia  57
6. Podsumowanie przeglądu literatury, cel i teza pracy  61
6.1. Wybór materiału do badań  63
6.2. Cel i teza pracy  64
7. Synteza stopów i metodyka badań  67
7.1. Synteza stopów  67
7.2. Odlewanie stopów  69
7.2.1. Oszacowanie szybkości chłodzenia w metodzie odlewania ssącego  70 
7.2.2. Pobieranie próbek do badań  72
7.3. Metodyka badań  73
8. Masywne szkła metaliczne i kompozyty o osnowie amorficznej wytworzone metodą odlewania ssącego  76
8.1. Struktura i własności mechaniczne stopu Cu45Zr48Al7 odlewanego przy różnych szybkościach chłodzenia osiągniętych w wyniku zmiany średnicy próbek  76
8.1.1. Struktura stopu w stanie lanym  76
8.1.2. Badania kalorymetryczne i wysokotemperaturowa dyfrakcja neutronowa stopu  92
8.1.3. Własności mechaniczne stopu  101
8.1.4. Badania stopu po odkształceniu  103
8.2. Struktura i własności mechaniczne stopu Cu45Zr48Al7 odlewanego przy różnych szybkościach chłodzenia osiągniętych w wyniku zmiany temperatury układu chłodzącego  108
8.2.1. Struktura stopu w stanie lanym  108
8.2.1.1. Temperatura układu chłodzącego 27 ±1°C  108
8.2.1.2. Temperatura układu chłodzącego 32 ±1°C  109
8.2.1.3. Temperatura układu chłodzącego 37 ±1°C  111
8.2.2. Badania kalorymetryczne stopu  113
8.2.3. Własności mechaniczne stopu  115
8.2.4. Badania stopu po odkształceniu  117
8.3. Struktura i własności mechaniczne stopu Cu45Zr48Al7 domieszkowanego Fe i Co  123
8.3.1. Wpływ domieszkowania Fe  123
8.3.1.1. Struktura stopów w stanie lanym  123
8.3.1.2. Badania kalorymetryczne stopów  127
8.3.1.3. Własności mechaniczne stopów  129
8.3.2. Wpływ domieszkowania Co  131
8.3.2.1. Struktura stopów w stanie lanym  131
8.3.2.2. Badania kalorymetryczne stopów  136
8.3.2.3. Własności mechaniczne stopów  138
8.3.3. Badania stopów domieszkowanych po odkształceniu  140
9. Podsumowanie i dyskusja wyników badań  143
10. Wnioski  151
Podziękowania  153
Bibliografia  155

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl