Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na granatowym tle postać człowieka wchodzącego po drewnianych stopniach
Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece
Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH

Autor
redaktor naukowy
redaktor naukowy
redaktor naukowy
redaktor naukowy
Dyscyplina
nauki humanistyczne » bibliotekoznawstwo
ISBN
978-83-67427-59-3
e-ISBN
978-83-67427-43-2
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
332
Rok wydania
2023
Opis

Tom w znacznej części zawiera artykuły powstałe na podstawie referatów przedstawionych na konferencji pod tym samym tytułem, tj. Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece, która odbyła się w dniach 22–23 września 2022 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej i zorganizowana została w ramach jubileuszu 100-lecia Biblioteki Głównej AGH w Krakowie. Wzięło w niej udział ponad 200 uczestników z Polski i z zagranicy. Autorzy skupili się na bieżących tematach związanych z rozwojem bibliotek akademickich.
Monografia podzielona została na trzy części: Przestrzeń biblioteki i jej znaczenie, Przestrzeń medialna. Promocja i wizerunek biblioteki oraz Przestrzeń architektoniczna biblioteki. W części pierwszej znalazły się teksty podejmujące temat wsparcia nauki obywatelskiej przez biblioteki akademickie, różnorodności przestrzeni, w jakich funkcjonuje współczesna biblioteka szkoły wyższej, kompetencji pracowników bibliotek w przyszłości, tworzenia relacji i wykorzystania potencjału budowania wizerunku nowoczesnej biblioteki, znaczenia biblioteki w procesach realizowanych na uczelni oraz zastosowania metody design thinking. Część druga zawiera artykuły omawiające wykorzystanie mediów w promocji i kształtowaniu opinii o bibliotekach. Pozwala zapoznać się z badaniami na temat materiałów graficznych wykorzystywanych na profilach instagramowych bibliotek oraz studiami przypadków dotyczącymi specjalistycznego portalu zarządzania wiedzą, organizacji pracy w bibliotece, promocji zasobów i usług oraz social media marketingu w działalności bibliotek akademickich. Część trzecia poświęcona została tematyce architektury bibliotek. Otwiera ją tekst przybliżający sylwetkę Władysława Piaseckiego, propagatora nowoczesnego budownictwa bibliotecznego, kierownika, a następnie dyrektora BG AGH w latach 1949–1972. Pozostałe artykuły dotyczą współczesnych trendów w aranżacji budynków bibliotek, a także błędów w ich projektowaniu, badań nad odnajdywaniem drogi w przestrzeniach bibliotecznych oraz przykładów ich wykorzystania przez społeczność akademicką. 

Spis treści

Stanisław Skórka
Spacjocentryczne koncepcje biblioteki 7

CZĘŚĆ 1. PRZESTRZEŃ BIBLIOTEKI I JEJ ZNACZENIE / PRZESTRZEŃ WIEDZY I ROZWOJU

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Biblioteki akademickie jako społecznościowe centra wsparcia nauki obywatelskiej 13

Wiesław Babik
Wielowymiarowość przestrzeni w bibliotece naukowej XXI wieku 31

Stanisław Skórka
Czy bibliotekarze będą jeszcze potrzebni? Obszary kompetencji przyszłych pracowników bibliotek akademickich 41

Mirosława Prahl, Marzena Szczucka
Rola Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w procesie oceny pracowniczej, awansu zawodowego oraz parametryzacji uczelni 55

Katarzyna Bikowska
Design thinking – koncepcja i zastosowanie w bibliotece 65

Małgorzata Bródka
Biblioteki w kontekstualnej przestrzeni relacji 87

CZĘŚĆ 2. PRZESTRZEŃ MEDIALNA. PROMOCJA I WIZERUNEK BIBLIOTEKI

Natalia Pamuła-Cieślak
Przestrzeń biblioteki uczelnianej w warstwie wizualnej serwisu Instagram. Studium przypadku wybranych polskich bibliotek 107

Przemysław Krysiński
Social media marketing i jego znaczenie w kształtowaniu wizerunku instytucji na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Casus Twittera i Facebooka 133

Justyna Seiffert
Medycyna jak na dłoni. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym 153

Katarzyna Mrotek, Małgorzata Kamzol
Promocja zasobów i usług na podstawie doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 159

Małgorzata Raczyńska, Magdalena Seta
Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na przykładzie Naukowej Sieci Informacyjnej SGGW 175

Renata Frączek
Biblioteka Politechniki Śląskiej – organizacja pracy wobec nowych wyzwań 193

CZĘŚĆ 3. PRZESTRZEŃ ARCHITEKTONICZNA BIBLIOTEKI

Jerzy Krawczyk
Władysław Piasecki – bibliotekarz i budowniczy 211

Anna Pomorska-Kowalczyk, Katarzyna Krygier-Durakiewicz
Przestrzenie biblioteki – aktualne tendencje w kształtowaniu architektury i wnętrz bibliotecznych w wymiarze trzeciego miejsca 227

Zofia Kajczuk
Kształtowanie przestrzeni i modelowanie nawigacji w budynku bibliotecznym na podstawie badań i obserwacji użytkowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 255

Jakub Skutecki
O sztuce rozumienia architektury (czyli o dwóch magazynach bibliotecznych) 267

Gabriela Chromcová
Oferta biblioteki uniwersyteckiej – miejsce nauki oraz miejsce spotkań 293

Relacja fotograficzna z konferencji na 100-lecie BG AGH 303

Sponsorzy 317

Patronat 319

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl