Przejdź do treści

Banery wysuwane

szaro-biała liternicza okładka z pomarańczowymi elementami
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
dla specjalności pomiary technologiczne i biomedyczne

Dyscyplina
nauki techniczne
nauki techniczne » inżynieria biomedyczna
ISBN
978-83-7464-350-4
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
412
Rok wydania
2010
Opis

Prezentowana publikacja jest zbiorem instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z ośmiu wybranych przedmiotów, zawartych w planie studiów specjalności "Pomiary technologiczne i biomedyczne".

Spis treści

Spis treści
Wstęp   9
1. Biopomiary  11
Ćw. 1 Podstawowe pomiary medyczne  13
Ćw. 2 Pomiary czynności mechanicznej układu oddechowego  19
Ćw. 3 Elektromiografia  27
Ćw. 4 Fotopletyzmografia, pulsoksymetria  32
Ćw. 5 Chromatografia  38
Ćw. 6 Spektrofotometria UV – Vis  43
Ćw. 7 Pomiary termograficzne  47
Ćw. 8 Pomiary pH, konduktometryczne, lepkości  51
2. Zintegrowane czujniki pomiarowe  55
Ćw. 1 Podstawy programowania w środowisku LabVIEW  57
Ćw. 2 Zastosowanie środowiska LabVIEW do akwizycji danych pomiarowych  61
Ćw. 3 Symulowanie wyjść zintegrowanych czujników pomiarowych  66
Ćw. 4 Odbiornik GPS  70
Ćw. 5 Czujnik przyśpieszenia  74
Ćw. 6 Hallotronowy czujnik prądu  77
Ćw. 7 Zintegrowany czujnik wilgotności i temperatury  86
Ćw. 8 Czujniki ciśnienia  96
Ćw. 9 Inteligentny czujnik wiatru  103
3. Wirtualne systemy kontrolno-pomiarowe  113
Ćw. 1 Akwizycja danych pomiarowych  115
Ćw. 2 Komunikacja z przyrządami pomiarowymi  121
Ćw. 3 Projekt aplikacji w systemie czasu rzeczywistego  126
Ćw. 4 Wykorzystanie układu FPGA w aplikacji kontrolno-pomiarowej  132
Ćw. 5 Wykorzystanie mobilnego urządzenia PDA dla aplikacji kontrolno-pomiarowych  137
Ćw. 6 Wykorzystanie procesora sygnałowego dla aplikacji kontrolno-pomiarowych  142
Ćw. 7 Wykorzystanie kamery w systemie kontrolno-pomiarowym  148
4. Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych  153
Ćw. 1 Badanie właściwości metrologicznych komputerowego systemu akwizycji danych pomiarowych z wykorzystaniem uniwersalnej karty pomiarowej i oprogramowania DasyLab  155
Ćw. 2 Budowa i konfigurowanie systemu do pomiaru parametrów klimatycznych z wykorzystaniem karty pomiarowej i oprogramowania DasyLab  163
Ćw. 3 Pomiar temperatury za pomocą czujników termoelektrycznych i termorezystancyjnych z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych w magistrali szeregowej RS485  170
Ćw. 4 Pomiary przyśpieszeń w ruchu drgającym  177
Ćw. 5 Projekt i realizacja tensometrycznych przetworników pomiarowych siły i masy z wykorzystaniem belki giętej i przemysłowego panelu wzmacniacza tensometrycznego MVD2555  183
Ćw. 6 Badanie właściwości metrologicznych toru pomiarowego z modulacją AM przeznaczonego do współpracy z czujnikami wielkości nieelektrycznych  191
Ćw. 7 Wyznaczenie charakterystyk metrologicznych laserowych czujników przemieszczenia liniowego, cyfrowych czujników kąta oraz czujników przyśpieszenia  198
Ćw. 8 Badanie właściwości metrologicznych bezstykowego, pirometrycznego przetwornika pomiarowego temperatury  207
5. Wizualizacja w systemach biomedycznych  217
Ćw. 1 Postrzeganie oraz percepcja obrazu  219
Ćw. 2 Prezentacja danych jedno i wielowymiarowych  223
Ćw. 3 Wizualizacja danych w programie ParaView  229
Ćw. 4 Objętościowa prezentacja danych medycznych - program VolView  236
Ćw. 5 Wprowadzenie do biblioteki Visualization Toolkit  239
6. Analiza sygnałów biomedycznych  243
Ćw. 1 Sygnały dyskretne. Splot dyskretny i widmo sygnału dyskretnego  245
Ćw. 2 Projektowanie filtrów analogowych. Projektowanie rekursywnych filtrów cyfrowych IIR  252
Ćw. 3 Projektowanie nierekursywnych filtrów cyfrowych FIR. Filtracja sygnałów cyfrowych  255
Ćw. 4 Metody obliczania DFT. Analiza częstotliwościowa z wykorzystaniem DFT  260
Ćw. 5 Zmiana częstotliwości próbkowania sygnałów cyfrowych. Dyskretny sygnał analityczny. Dyskretna transformacja falkowa DWT  272
Ćw. 6 Filtry adaptacyjne. Kompresja sygnałów  278
Ćw. 7 Filtracja obrazów. DFT i DWT obrazów  282
Ćw. 8 Transformacja Radona  289
7. Pomiary parametrów ruchu drogowego  293
Ćw. 1 Badanie właściwości systemu radarowego przeznaczonego do pomiarów parametrów pojazdów  295
Ćw. 2 Czujnik laserowy w pomiarach parametrów pojazdów  304
Ćw. 3 Czujniki magnetyczne w pomiarach parametrów ruchu drogowego  310
Ćw. 4 Pomiary parametrów pojazdów z wykorzystaniem systemu Raktel-8000  319
Ćw. 5 Wyznaczanie charakterystyk ruchu drogowego  325
Ćw. 6 Zastosowanie czujników indukcyjnych pętlowych w pomiarach parametrów pojazdów  337
Ćw. 7 Ważenie pojazdów w ruchu - metody i algorytmy  342
8. Urządzenia elektroniki spinowej  349
Ćw. 1 Badania elementów elektroniki spinowej na przykładzie zaworu spinowego GMR i złącza tunelowego TMR – pomiar podstawowych charakterystyk elektrycznych i magnetycznych  351
Ćw. 2 Komercyjne czujniki magnetorezystancyjne typu: AMR, GMR i TMR - pomiary charakterystyk  358
Ćw. 3 Pomiary pola magnetycznego z użyciem czujnika AMR/GMR  369
Ćw. 4 Pomiary natężenia prądu elektrycznego z użyciem czujnika GMR  379
Ćw. 5 Pomiary przemieszczenia z użyciem czujnika AMR  387
Ćw. 6 Pomiary kąta z użyciem czujnika TMR  393
Ćw. 7 Symulacje numeryczne charakterystyk czujników magnetorezystancyjnych  398

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl