Przejdź do treści

Banery wysuwane

pomarańczowa, liternicza okładka seryjna
Inwersja sejsmiczna w rozpoznawaniu niejednorodności złóż soli perspektywicznych dla budowy podziemnych zbiorników

Autor
Dyscyplina
nauki techniczne
nauki techniczne » górnictwo
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
144
Rok wydania
2009
Opis

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju wymaga budowy podziemnych magazynów ropy naftowej i gazu ziemnego. Wzrost udziału energii atomowej w bilansie energetycznym powoduje konieczność bezpiecznego składowania odpadów o wysokim stopniu radioaktywności HLW. Złoża soli rozpatrywane są jako jedno z ważnych, potencjalnych miejsc składowania odpadów radioaktywnych. Korzystne warunki do budowy takich kawern oferują: miąższe (pow. 100 m grubości) złoża pokładowe soli kamiennej o jednorodnej i prostej budowie. W Polsce są to cechsztyńskie złoża soli w rejonie Zatoki Puckiej i monokliny przedsudeckiej. Dla powodzenia takiego wariantu zagospodarowania złoża istotne znaczenie ma wzrost wiarygodności rozpoznania wszystkich niejednorodności w budowie pokładu soli. Propozycją autorki jest zastosowanie dla rozpoznawania niejednorodności budowy pokładów soli kamiennej, nie stosowanej dotychczas w tym celu, metody obliczania i interpretacji sekcji pseudoimpedancji akustycznej. W prezentowanej pracy przedstawiono modelowania syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej, generowanych z uwzględnieniem różnych wariantów przetwarzania dla wybranych złóż z rejonów perspektywicznych dla budowy podziemnych zbiorników. Modelowania wykonane są przy użyciu systemu INVERS. Jest to system sejsmiczny opracowany w tym celu przez autorkę niniejszej monografii umożliwiający generowanie tras pseudoimpedancji akustycznej dla modeli pokładowych złóż soli dla różnych wariantów danych wejściowych i ich przetwarzania. Analiza syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej generowanych dla danej konfiguracji sejsmogeologicznej złóż soli w rejonach perspektywicznych dla lokalizacji podziemnych zbiorników, z uwzględnieniem zmian miąższości i przerostów anhydrytu oraz soli wtórnych, dostarczyła pozytywnej odpowiedzi o możliwości detekcji zmian lito-facjalnych w otoczeniu złoża soli kamiennej. Weryfikuje to, koncepcję autorki, włączenia metody do rozpoznawania budowy pokładowych złóż soli. Waga zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez budowę podziemnych magazynów węglowodorów, ich aspekt ekonomiczny i ekologiczny stanowią uzasadnienie i potwierdzenie słuszności podjętej przez autorkę tematyki badawczej. Przedstawiana praca jest pierwszym etapem adaptacji metody inwersji trasy sejsmicznej w kierunku obliczania pseudoimpedancji akustycznej do detekcji niejednorodności budowy pokładowych złóż soli kamiennej.


Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie 7
Sumary  8
Wstęp  9
Wprowadzenie  12
1. Matematyczne podstawy inwersji  17
2. Wybrane metody inwersji  21
2.1 Metoda inwersji z wykorzystaniem prostego całkowania tras sejsmicznych  24
2.2. Inwersja kolorowa  29
2.3. Inwersja rzadkich spike’ów  30
2.4. Inwersja na podstawie założonego modelu  32
2.5. Inwersja stochastyczna  34
2.6. Inwersja elastyczna  36
2.7. Inwersja jednoczesna (simultaneous inversion)  39
3. Zarys budowy geologicznej w rejonach potencjalnej budowy zbiorników  41
4. Opis Systemu Inwers  53
4.1. Modelowanie  53
4.1.1. Struktura modelu  56
4.1.2. Obliczenie sejsmogramów syntetycznych  58
4.1.3. Obliczenie tras pseudoimpedancji akustycznej  63
4.2. Wizualizacja  64
5. Charakterystyka metodyki modelowania  70
6. Analiza odwzorowania wybranych złóż soli w obrazie syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej  76
6.1. Wyniesienie Łeby  77
6.2. Rejon pomiędzy Głogowem a Bytomiem Odrzańskim (NW część LGOM)  90
7. Podsumowanie  134
Literatura  138

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl