Przejdź do treści

Banery wysuwane

pomarańczowa, liternicza okładka seryjna
Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do reprezentacji informacji wzrokowych wspomagających lokalizację obiektów na powierzchni morza

Dyscyplina
nauki techniczne
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
153
Rok wydania
2008
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  10
Indeks ważniejszych pojęć i oznaczeń  13
1. Wprowadzenie  17
2. Wizualizacja obserwacji wzrokowych na mapie  27
2.1. Wizualizacja obserwacji wzrokowych zgodnie z podręcznikami SAR  28
2.2. Zastosowanie teorii mnogości do reprezentacji informacji wzrokowych na mapie  32
2.2.1. Obserwacje wzrokowe w strumieniu informacji  33
2.2.2. Informacje a obserwacje wzrokowe  34
2.2.3. Teoriomnogościowa interpretacja obserwacji z podaniem odległości  36
2.2.4. Teoriomnogościowa interpretacja obserwacji z podaniem namiaru  37
2.2.5. Koniunkcja informacji  37
2.3. Niesprzeczność strumienia obserwacji  39
2.4. Podsumowanie rozważań dotyczących wizualizacji obserwacji wzrokowych na mapie  40
3. Dokładność wzrokowych obserwacji nawigacyjnych  42
3.1. Założenia eksperymentalnego wyznaczania dokładności obserwacji  43
3.1.1. Obserwacje „w namiarze”  44
3.1.2. Obserwacje „w odległości”  44
3.1.3. Ankieta badawcza  45
3.2. Opis przeprowadzonych eksperymentów  46
3.2.1. Eksperymenty przeprowadzane na okręcie  47
3.2.2. Eksperymenty przeprowadzane na brzegu  47
3.3. Analiza danych eksperymentalnych  48
3.3.1. Analiza obserwacji odległości  52
3.3.2. Analiza obserwacji namiaru  55
3.3.3. Zależność między błędami w ocenie odległości i namiaru  56
3.4. Atrybuty wpływające na rozkład błędu informacji wzrokowych  58 
3.5. Opis funkcji rozkładu dokładności informacji wzrokowych  60
3.6. Eksperymentalny rozkład błędu „w namiarze”  64
3.7. Eksperymentalny rozkład błędu względnego oceny odległości  65
3.8. Dwuwymiarowa interpretacja błędu namiaru  66
3.9. Dwuwymiarowa interpretacja błędu względnego oceny odległości  67
3.10. Podsumowanie rozważań nad dokładnością obserwacji wzrokowych  69
4. Reprezentacja zbiorami rozmytymi obszarów powierzchni morza  71
4.1. Pojęcie zbioru rozmytego  71
4.1.1. Probabilistyczne modele zbiorów rozmytych  72
4.1.2. Definicje teorii zbiorów rozmytych  74
4.1.3. Funkcja przynależności w zbiorach rozmytych  75
4.2. Proste obserwacje nawigacyjne  78
4.2.1. Obserwacje z podaniem odległości  78
4.2.2. Obserwacja z podaniem namiaru  80
4.2.3. Obserwacja w zasięgu widoczności  81
4.3. Złożone obserwacje nawigacyjne  82
4.3.1. Koniunkcja obserwacji  83
4.3.2. Dysjunkcja obserwacji  84
4.3.3. Pozytywne i negatywne wzrokowe obserwacje nawigacyjne  85
4.4. Obszar opisywany przez strumień informacji wzrokowych  87
4.5. Podsumowanie rozważań reprezentacji zbiorami rozmytymi obszarów powierzchni morza  90
5. Dynamika zjawisk  91
5.1. Wyznaczanie obszaru poszukiwań zgodnie z dokumentem IAMSAR  93
5.2. Czasowy wymiar danych dotyczących lokalizacji wypadku  97
5.3. Prognozowanie przemieszczania się obszaru poszukiwań reprezentowanego zbiorami rozmytymi  100
5.4. Wyznaczanie obszarów poszukiwań w dowolnym czasie akcji SAR . 110
5.5. Podsumowanie rozważań dotyczących dynamiki zjawisk w czasie wyznaczania obszaru poszukiwań  118
6. Podsumowanie  119
6.1. Koncepcja wykorzystania rozmytej interpretacji obserwacji wzrokowych  119
6.2. Wykorzystanie omawianych zagadnień w systemach typu VTS  121
6.3. Wnioski  123
Załączniki  125
A. Wyniki pomiarów dokładności obserwacji wzrokowych  125
B. Wyniki testów  129
C. Parametry o rozkładzie różnym od normalnego  142
Literatura  149

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl