Przejdź do treści

Banery wysuwane

pomarańczowa, liternicza okładka seryjna
Problematyka eksploatacji złoża miedzi z filarów ochronnych szybów w warunkach LGOM

Dyscyplina
nauki techniczne
nauki techniczne » geodezja inżynieryjna
nauki techniczne » górnictwo
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
177
Rok wydania
2008
Opis

W rozprawie autor przedstawił propozycje z zakresu problematyki wyznaczania filarów ochronnych szybów, eksploatacji złoża miedzi w filarach ochronnych szybów LGOM,  oraz metodyki i algorytmów obliczeniowych do prognozowania wpływów eksploatacji na rurę szybową i obiekty powierzchniowe.


Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  5
Summary  7
Symbole i oznaczenia stosowane w tekście  9
1. Wstęp  13
2. Sformułowanie problemu. Cel i teza pracy  14
3. Konstrukcja, lokalizacja i funkcje szybów w zakładach górniczych LGOM  18
3.1. Charakterystyka geotechniczna i hydrogeologiczna górotworu  18
3.2. Rodzaje deformacji i obciążeń mających wpływ na stabilność i funkcjonowanie szybów w obudowie tubingowej  22
4. Wpływ wielkopowierzchniowej niecki obniżeniowej na stan deformacji szybów  31
4.1. Ocena dalszego rozwoju wielkopowierzchniowej niecki odwodnieniowej  33
4.2. Funkcjonowanie szybów LGOM w warunkach zagrożenia wodnego  34
4.3. Ocena obecnego stanu pionowych deformacji obudowy szybów  36
5. Metodyka prognozowania wpływów górniczych w górotworze  46
5.1. Ogólne zależności i wzory teorii Knothego w zakresie prognozowania deformacji wnętrza górotworu  46
5.2. Przyczyny rozbieżności prognoz i wyników pomiarów deformacji  55
5.3. Parametry i współczynniki teorii Knothego w warunkach LGOM  60
5.3.1. Zmiany wartości parametrów teorii wpływów  61
6. Propozycja wymiarowania filarów ochronnych szybów  74 
7. Metody eksploatacji w filarach szybowych  82
7.1. Charakterystyka ważniejszych metod stosowanych w górnictwie węglowym  85
8. Zabezpieczenie szybu i jego uzbrojenia  88
9. Metoda eksploatacji złoża miedzi w filarach ochronnych szybów  98
9.1. Podstawowe założenia i kryteria dla bezpiecznej eksploatacji w filarze szybowym  98
9.2. Propozycja metody eksploatacji  100
9.3. Projekt eksploatacji w filarze ochronnym szybu R–VI ZG „Rudna” z wykorzystaniem nowej metody  107
10. Ustalenie wymiarów pól eksploatacyjnych w obrębie filara ochronnego  111
11. Prognozowanie wpływów eksploatacji w filarach ochronnych szybów (weryfikacja przyjętych założeń)  123
11.1. Założenia wstępne  123
11.2. Deformacje rury szybowej  132
11.2.1. Weryfikacja poprawności założeń dla konfiguracji 1  132
11.2.2. Weryfikacja poprawności założeń dla konfiguracji 2  147
11.2.3. Rozkład wartości odkształceń pionowych oraz odchylenia standardowego dla różnych przedziałów parametrów teorii   150
11.2.4. Wpływ upodatnienia strefy stabilizującej na wartość analizowanego odkształcenia pionowego w szybie  153
11.2.5. Rozkład odkształceń pionowych wzdłuż rury szybowej  154
11.3. Deformacje powierzchni  158
11.3.1. Konfiguracja 1  159
11.3.2. Konfiguracja 2  162
12. Podsumowanie  164
Literatura  167

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl