Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza, pomarańczowa okładka seryjna
Architektury rekonfigurowalne do przetwarzania i analizy obrazu oraz dekodowania cyfrowego sygnału wideo

Dyscyplina
nauki techniczne » automatyka i robotyka
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
152
Rok wydania
2007
Wydanie
pierwsze
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  9
Summary  10
Spis oznaczeń  11
Spis skrótów angielskojęzycznych  13
1. Wstęp  15
2. Architektury rekonfigurowalne  18
2.1. Układy reprogramowalne  18
2.2. Przetwarzanie w przestrzeni (Computing in Space)  20
2.3. Architektury rekonfigurowalnych systemów obliczeniowych  21
2.4. Czas obliczeń w architekturach rekonfigurowalnych  23
2.5. Projektowanie architektur rekonfigurowalnych  23
2.6. Podstawowe kryteria wyboru architektury obliczeniowej  25
2.6.1. Zmniejszenie kosztów budowy systemu  26
2.6.2. Oszczędność zużycia energii elektrycznej  27
2.6.3. Możliwość rekonfiguracji na poziomie sprzętowym  27
2.6.4. Dostępność technologii programowalnej  28
2.6.5. Przyspieszenie obliczeń w systemie sprzętowym  28
2.6.6. Zwiększenie stopnia integracji systemu  29
2.6.7. Wprowadzenie nowych jakościowo mechanizmów komunikacji  29
2.7. Podsumowanie  30
3. Kompleksowy system wizyjny na platformie reprogramowalnej o bardzo wielkiej pojemności  32
3.1. Problem realizacji przetwarzania i analizy obrazu w czasie rzeczywistym  32
3.1.1. System wizyjny czasu rzeczywistego  33
3.1.2. Etapy przetwarzania obrazu  33
3.1.3. Wydajność przetwarzania w systemach wizyjnych  35
3.2. Układy reprogramowalne jako środowisko implementacji operacji na obrazach – ewolucja rozwiązań i przegląd dotychczasowych badań  37
3.2.1. Pionierskie badania akademickie  37
3.2.2. Integracja systemu przetwarzania obrazu w układach reprogramowalnych nowych generacji  39 
3.2.3. Najnowsze kierunki badań  41
3.3. Wpływ ewolucji zasobów układów reprogramowalnych na możliwości implementacyjne  42
3.3.1. Metodologia implementacji algorytmów w zasobach reprogramowalnych nowych generacji  44
3.3.2. Operacje arytmetyczno-logiczne   47
3.3.3. Operacje kontekstowe  51
3.3.3.1. Binaryzacja lokalna  52
3.3.4. Operacje morfologiczne  57
3.3.5. Histogram  61
3.4. Podsumowanie  64
4. Rekonfigurowalny system obliczeniowy RETINA  66
4.1. Przekodowanie log-polar  66
4.1.1. Własności transformaty log-polar  68
4.1.2. Implementacje przekształcenia log-polar  69
4.2. Dobór zasobów i opracowanie architektury systemu rekonfigurowalnego  72
4.2.1. Sprzętowy algorytm przekodowania log-polar  72
4.2.2. Zasoby sprzętowe karty RETINA  74
4.2.3. Przepływ danych w systemie  75
4.2.3.1. Struktury i schemat przepływu danych  75
4.2.3.2. Schemat operacji transformacyjnych  77
4.2.4. Architektura karty RETINA  78
4.3. Implementacja przekodowania log-polar na karcie RETINA  79
4.3.1. Przygotowanie tablicy transkodera  79
4.3.2. Implementacja przekodowania  81
4.4. Wykonanie prototypu karty RETINA  85
4.4.1. Wykonanie i testowanie płyty drukowanej  86
4.4.2. Montaż podzespołów i uruchamianie karty  86
4.5. Podsumowanie  87
5. Implementacja algorytmów do przetwarzania i analizy obrazu z wykorzystaniem języka wysokiego poziomu Handel-C  88
5.1. Metodologia realizacji projektu w języku Handel-C  89
5.2. Implementacja algorytmu liniowego przeglądania obrazu i sklejeń  91
5.2.1. Liniowy algorytm przeglądania obrazu i sklejeń  91
5.2.1.1. Wstępna indeksacja obiektów (E1)  92
5.2.1.2. Porządkowanie tablicy sklejeń (E2)  93
5.2.1.3. Przeindeksowanie zbioru etykiet (E3)  93
5.2.2. Złożoność obliczeniowa algorytmu  93
5.2.3. Implementacja i zrównoleglenie algorytmu w języku Handel-C  95
5.2.4. Realizacja operacji indeksacji w czasie rzeczywistym  98
5.3. Podsumowanie  100
6. Implementacja dekodera DV w języku Handel-C  101
6.1. Algorytm kompresji DV  102
6.1.1. Parametry obrazu  102
6.1.2. Fazy algorytmu kodowania  102 
6.2. Implementacja dekodera w języku Handel-C  103
6.3. Środowisko implementacji  108
6.4. Rezultaty implementacji algorytmu  110
6.5. Badanie jakości dekompresji  114
6.5.1. Ocena jakości dekodera na podstawie obrazów różnicowych  114
6.5.2. Ocena jakości dekodera za pomocą PSNR  119
6.6. Badanie wydajności przetwarzania  121
6.7. Estymacja zużycia zasobów i energii przez dekoder 124
6.8. Podsumowanie  125
7. Zakończenie  126
Literatura  129

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl