Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza, pomarańczowa okładka seryjna
Zarządzanie procesami w systemach wytwarzania

Dyscyplina
nauki ekonomiczne
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
152
Rok wydania
2007
Wydanie
pierwsze
Opis

Prezentowane opracowanie dotyczy formowania przepływów procesów wytwarzania. Rozdział pierwszy przedstawia znaczenie podjętej problematyki dla doskonalenia systemów wytwarzania. W szczególności scharakteryzowano miejsce organizacji i zarządzania produkcją w nauce oraz tendencje rozwoju systemów wytwarzania w kierunku rozwiązań strukturalnych dostosowujących się do istniejących i przewidywanych zmian otoczenia. Zostały one przedstawione na tle nowoczesnych koncepcji strukturalnych zmierzających do bardziej elastycznych modeli wdrażanych w przyszłości. Zaprezentowano również podejścia metodyczne w doskonaleniu form struktur systemów wytwarzania. Wykorzystano podejście procesowe w organizowaniu przestrzennym i czasowym przepływów produkcyjnych. Podano sposób tworzenia struktury procesowej systemu wytwarzania oraz tworzenia logicznych form struktury dla zintegrowanych procesów wytwarzania. Rozdział drugi traktuje przede wszystkim o metodologii zarządzania przepływami. Zatem opisano i usystematyzowano pojęcia i problemy wiążące się ze stroną organizacyjną procesów w systemie wytwarzania. Określono i zdefiniowano procesy w systemie wytwarzania łącznie z koncepcją organizacji zintegrowanego procesu. Zaprezentowano problemy i metody koordynacji procesów w ramach zintegrowanego procesu wytwarzania. Przedstawiono również koncepcję ciągłej oceny i doskonalenia przebiegu procesów oraz ich modelowania w systemie wytwarzania. Rozdział trzeci stanowi charakterystykę przedmiotu badania i prezentuje osiągnięcia autora w zakresie formowania przepływów w gniazdach wieloprzedmiotowych. Przedstawiono w niej opracowaną przez autora uniwersalną procedurę formowania możliwą do zastosowania w gniazdach przedmiotowych dla grupy wyrobów. Zaproponowano uniwersalny zapis macierzowy procesów w gnieździe możliwy do stosowania we wszystkich formach realizacji grupy wyrobów. W tej części opracowania przedstawiono również sposób oceny zorganizowania procesów w systemie wytwarzania. Weryfikację proponowanej metodyki w warunkach przemysłowych zawiera rozdział czwarty. Przedstawiono w nim również opis i założenia modelu symulacyjnego gniazda wieloprzedmiotowego, który umożliwia dobór najkorzystniejszej logicznej struktury gniazda, pozwala na ustalenie najkorzystniejszych przepływów dla danej sytuacji produkcyjnej oraz najkorzystniejszego obciążenia stanowisk zadaniami produkcyjnymi.

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  8
Wprowadzenie  9
1. Adaptacyjne systemy wytwarzania w teorii zarządzania  13
1.1. Rola zarządzania produkcją w nauce organizacji i zarządzania  13
1.2. Doskonalenie systemów jako proces adaptacji  17
1.3. Kierunki rozwoju systemów wytwarzania  23
1.4. Podejście procesowe w systemach wytwarzania  28
1.5. Struktura procesowa systemu wytwarzania  31
2. Organizacja procesów w systemie wytwarzania  35
2.1. Procesy w systemie wytwarzania  35
2.2. Koordynacja procesów w systemie wytwarzania  39
2.3. Koncepcja oceny przebiegu procesów w systemie wytwarzania  43
2.4. Modelowanie procesów w systemie wytwarzania  46
3. Formowanie przepływów produkcji wieloprzedmiotowej  50
3.1. Odwzorowanie procesów w gnieździe przedmiotowym  50
3.2. Formowanie ciągłych przepływów zsynchronizowanych  53
3.3. Procedura formowania przepływów w gnieździe  59
3.4. Ocena zorganizowania przepływów w gnieździe  63
4. Weryfikacja proponowanej metodyki formowania przepływów w praktyce  68
4.1. Badanie poprawności modelu i procedury formowania  68
4.2. Przebieg eksperymentu symulacyjnego  92
4.3. Ocena działań usprawniających  100
5. Podsumowanie i wnioski  110
Aneks A. Parametry gniazd  113
Aneks B. Parametry i wyniki symulacji  124 
Aneks C. Wyniki analizy kanonicznej  136
Bibliografia  140
Literatura cytowana  140
Literatura uzupełniająca  148

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl