Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza, pomarańczowa okładka seryjna
Spektroskopia oscylacyjna zeolitów

Dyscyplina
nauki chemiczne
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
120
Rok wydania
2007
Wydanie
pierwsze
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
1. Wprowadzenie  11
2. Spektroskopia oscylacyjna modelowych jednostek strukturalnych zeolitów  17
2.1. Jednostki strukturalne zakończone protonami  20
2.1.1. Pojedyncze pierścienie 4-członowe (S4R)  25
2.1.2. Podwójne pierścienie 4-członowe (D4R)  28
2.1.3. Pojedyncze pierścienie 6-członowe (S6R)  34
2.1.4. Podwójne pierścienie 6-członowe (D6R)  35
2.1.5. Jednostki strukturalne 4=1 i 4–4=1 38
2.2. Jednostki strukturalne zakończone różnymi kationami  42
2.2.1. Podwójne pierścienie 4-członowe (D4R)  44
2.2.2. Podwójne pierścienie 6-członowe (D6R)  52
3. Interpretacja zmierzonych widm oscylacyjnych zeolitów  55
3.1. Grupa pojedynczych pierścieni 4-członowych (S4R)  59
3.2. Grupa podwójnych pierścieni 4-członowych (D4R)  65
3.3. Grupa pojedynczych pierścieni 6-członowych (S6R)  67
3.4. Grupa podwójnych pierścieni 6-członowych (D6R)  71
3.5. Grupa jednostek 4=1  75
3.6. Grupa jednostek 4–4=1  78
4. Wpływ kationów metali na widma oscylacyjne zeolitów  83
4.1. Sorpcja metali ciężkich na klinoptilolicie – etap I  90
4.2. Sorpcja metali ciężkich na klinoptilolicie – etap II  103
4.3. Sorpcja metali ciężkich na LTA  111
5. Podsumowanie i wnioski  113
Literatura  116

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl