Przejdź do treści

Banery wysuwane

zdjęcie mikrostruktury z pomarańczowym elementem graficznym w kształcie trójkąta
Nadstopy niklu wytwarzane w przyrostowym procesie selektywnego spajania warstw proszku wiązką lasera

Autor
Dyscyplina
nauki techniczne » metalurgia
ISBN
978-83-67427-39-5
e-ISBN
978-83-67427-40-1
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
142
Rok wydania
2023
Opis

Monografia dotyczy zagadnień wytwarzania przyrostowego nadstopów niklu w procesie selektywnego spajania warstw proszku za pomocą wiązki lasera oraz kształtowania ich mikrostruktury i właściwości użytkowych. Nadstopy niklu są od wielu lat przedmiotem prac badawczych ze względu na potrzebę ich modyfikowania w celu zastosowania w nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, między innymi w lotnictwie, kosmonautyce, energetyce, motoryzacji oraz w przemyśle chemicznym. Szerokie rozpowszechnienie wytwarzania przyrostowego elementów maszyn i urządzeń, określanego często jako „druk 3D”,spowodowało w ostatnich dwóch dziesiątkach lat podjęcie intensywnych prac nad zastosowaniem tej przełomowej technologii również do otrzymywania wyrobów z nadstopów niklu. W monografii zawarto podstawowe informacje dotyczące najczęściej stosowanych gatunków nadstopów niklu wytwarzanych konwencjonalnie oraz wybrane zagadnienia teoretycznych podstaw procesu selektywnego spajania warstw proszku za pomocą lasera.

Spis treści

Streszczenie 7
Summary 8
Wykaz ważniejszych oznaczeń, skrótów i symboli 9
Przedmowa 11
Podziękowania 15

1. Charakterystyka nadstopów niklu 17
1.1. Skład chemiczny i fazowy nadstopów niklu 17
1.2. Mechanizmy umocnienia nadstopów niklu 25

2. Wytwarzanie nadstopów niklu 27
2.1. Topienie 27
2.2. Nadstopy niklu do przeróbki plastycznej 29
2.2.1. Nadstopy niklu umacniane roztworowo 30
2.2.2. Nadstopy niklu umacniane wydzieleniowo 31
2.3. Odlewnicze nadstopy niklu 33
2.4. Nadstopy niklu przeznaczone do procesów metalurgii proszków 35
2.5. Nadstopy niklu przeznaczone do wytwarzania wyrobów w procesach przyrostowych 36

3. Procesy wytwarzania przyrostowego 38
3.1. Ogólna charakterystyka procesów wytwarzania przyrostowego z materiałów metalicznych 38
3.2. Proces przyrostowy PBF 41
3.3. Proces przyrostowy DED 44

4. Selektywne spajanie warstw proszku za pomocą wiązki lasera LPBF 47
4.1. Ogólna charakterystyka procesu 47
4.2. Proszki materiałów metalicznych 48
4.3. Parametry technologiczne procesu LPBF 51
4.3.1. Parametry wiązki lasera 52
4.3.2. Prędkość skanowania 56
4.3.3. Odległość pomiędzy ścieżkami i strategia skanowania wiązki lasera 56
4.3.4. Grubość warstwy proszku 58 4.3.5. Atmosfera ochronna w komorze roboczej 58
4.4. Wady wyrobów wytwarzanych w procesie LPBF 59
4.5. Kryteria doboru podstawowych parametrów procesu LPBF 62
4.6. Zdolność materiałów do wytwarzania przyrostowego 65
4.7. Krystalizacja jeziorka ciekłego metalu w procesie LPBF 67

5. Mikrostruktura nadstopów niklu w wyrobach wytwarzanych w procesie przyrostowym LPBF 74
5.1. Mikrostruktura nadstopów niklu umacnianych roztworowo 74
5.2. Mikrostruktura nadstopów niklu umacnianych wydzieleniowo cząstkami fazy γ'' i γ' 91
5.3. Mikrostruktura nadstopów niklu umacnianych wydzieleniowo cząstkami fazy γ' 95
5.4. Mikrostruktura nadstopów niklu umacnianych dyspersyjnie tlenkami i węglikami 99

6. Właściwości mechaniczne i odporność na korozję nadstopów niklu wytwarzanych w procesie przyrostowym LPBF 101
6.1. Właściwości wytrzymałościowe i plastyczne 102
6.2. Odporność na pełzanie 108
6.3. Wytrzymałość zmęczeniowa 111
6.4. Odporność na korozję 112

Bibliografia 115

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl