Przejdź do treści

Banery wysuwane

okładka w kolorze niebieskim z logo nagrody imienia profesora Antoniego Hoborskiego
Wydział Elektryczny AGH
Krótka historia i fundamenty matematyczne

Kategoria produktu
Publikacje okolicznościowe » Wydawnictwa okolicznościowe
ISBN
978-83-67427-30-2
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
176
Rok wydania
2023
Wydanie
pierwsze
Opis

Publikacja jest kolejnym tomem serii "Laureaci Nagrody im. A. Hoborskiego". Laureatem nagrody w roku 2020 został profesor Wojciech Mitkowski, ur. 5.10.1946 w Krakowie, absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego (1964). W latach 1964–1970 studiował na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Tytuł magistra inżyniera elektryka uzyskał w 1970, tytuł doktora w 1974, a doktora habilitowanego w zakresie automatyki w 1984. W 1992 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora. Opublikował ponad 300 pozycji naukowych. W latach 1990–1993 oraz 1993–1996 dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Członek Senatu AGH w latach 1990–2016 oraz członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 1999–2013 i jej wiceprzewodniczący w latach 2003–2009. Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 2005–2010. Sekretarz Komisji Nauk Technicznych PAU. Członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN (od 1996). Od 2002 członek Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Otrzymał m.in. następujące nagrody i odznaczenia: Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia (1975) oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1992), Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego I stopnia (2009), „Diamentową Kulę” – Nagrodę im. prof. dr. hab. Antoniego Hoborskiego z matematyki (2020), Medal Edukacji Narodowej (1998) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2018). Doktor honoris causa Politechniki Lubelskiej (2010). Członek ZHP w latach 1956–1963 i 1963–1970 oraz PTTK od 1965, a także Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej od 1972. Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od 1972. Członek NSZZ „Solidarność” od 1980, a w 1990 członek Komitetu Obywatelskiego Kraków-Śródmieście. W latach 1998–2002 członek Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, a od 2011 Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Spis treści

WPROWADZENIE 7

KRONIKA WYBRANYCH WYDARZEŃ 9
Sierpień 1980. Powstaje NSZZ Solidarność 14

SZCZEGÓŁOWA KRONIKA WYDARZEŃ 17
Lata 1920 – 1939 – 1945 17
Lata 1946 – 1956 – 1968 19
Lata 1969 – 1980 – 1989 21
Lata 1990–1999 23
Życzenia Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Jubileuszu 80-lecia AGH 26
Rok 2000 i dalej 27

ZARYS HISTORII WYDZIAŁU 35
Prof. Antoni Hoborski, matematyk, Rektor AG 37
Rok 2019 Rokiem Matematyki 38
Uchwała Senatu RP w 100-lecie AGH 41
Katedra Elektrotechniki. Prof. Jan Studniarski 44
Dziekani Wydziału Elektromechanicznego AG 45
Dziekani Wydziału Elektrycznego AGH 50
Dziekani i prodziekani Wydziału Elektrycznego AGH 51
Wydział Elektryczny w roku akademickim 1953/1954 54
Ewolucja struktury Wydziału Elektrycznego 61
Struktura Wydziału i skład osobowy w roku 2002 70

WPŁYW PRZESZŁOŚCI NA TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ 77
Zarys historii szkolnictwa wyższego 79
Starania o założenie Akademii Górniczej w Krakowie 83
Krótka historia Akademii 85

STATUT AGH – KILKA UWAG 95

DYNAMIKA POWSTAWANIA UCZELNI W OSTATNICH LATACH 99

MATEMATYKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM AGH 105
Tło historyczne powstania Wydziału Elektrycznego w powiązaniu z myślą matematyczną i z regułami postępowania wśród górników 105
Wydział Elektryczny AGH 109
Badania naukowe skupione wokół matematycznej teorii sterowania oraz dydaktyka 110
Fundamenty teoretyczne i dydaktyczne. Twierdzenie Stefana Banacha o punkcie stałym 113
Pomnik Stefana Banacha w Krakowie 114
Programy nauczania powiązane z matematyką 117
Święto Nauk Ścisłych – Dni Hoborskiego na AGH 117
Moje wspomnienia 121
Moje dwie kadencje dziekana Wydziału „Elektrycznego” 124
Chwila refleksji – kamień milowy w rozwoju inżynierii elektrycznej i obliczeniowej 126

DODATKOWE INFORMACJE 127
Ustawy i rozporządzenia (wykaz ustaw i rozporządzeń) 127
Dziekan i Prodziekani WEAIiIB AGH w roku 2022 131
Rady dyscyplin naukowych 132
Kolegium Wydziałowe WEAIiIB AGH 133
Obecne katedry na Wydziale 135
Skład osobowy pracowników wydziału EAIiIB AGH 135

UWAGI KOŃCOWE 149
Miłe podziękowania, miłe niespodzianki i sympatyczna postawa Koleżanek i Kolegów Studentów WE 151

ABSTRACT 167

WYKAZ LITERATURY 169

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl