Przejdź do treści

Banery wysuwane

Liternicza okładka seryjna w biało-pomarańczowo-szarej kolorystyce
Wizualizacja danych biomedycznych

Dyscyplina
nauki techniczne » inżynieria biomedyczna
ISBN
978-83-7464-376-4
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Liczba stron
170
Rok wydania
2011
Opis

Książka z serii "Fabryka Inżynierów"

Spis treści

Wstęp  9
1. Wprowadzenie do wizualizacji danych  13
1.1. Wizualizacja danych  15
1.2. Percepcja obrazu przez człowieka  17
1.2.1. Zmysł wzroku  18
1.2.2. Rozdzielczość przestrzenna wzroku  21
1.2.3. Postrzeganie barw  23
1.2.4. Kontrast  29
1.2.5. Bezwładność wzroku  32
1.2.6. Ostrość obrazu, postrzeganie przestrzeni  33
1.3 Modele barw  34
1.3.1. Modele CIE  34
1.3.2. Model RGB  42
1.3.3. Model CMY  43
1.3.4. Modele HSV i HSL  44
1.3.5. Model YUV  46
1.3.6. Model achromatyczny  47
1.3.7. Zarządzanie informacją o kolorze  48
1.4. Zdolność analizy obrazu  51
1.4.1. Prawa teorii percepcji wzrokowej  51
1.4.2. Postrzeganie przestrzeni  56
2. Cyfrowa reprezentacja danych oraz popularne standardy zapisu danych  59
2.1. Typy danych  59
2.2. Formaty danych  61
2.3. CSV  61
2.4. Formaty biblioteki VTK  62
2.4.1. VTK Legacy  62
2.4.2. VTK XML  64
2.5. DICOM  65
2.5.1. Dokumentacja standardu DICOM  65
2.5.2. Model informacji  67
2.5.3. Dane CT zapisane na nośniku fizycznym  72
2.5.4. Binarna zawartość pliku DICOM  73
2.5.5. Podsumowanie  79
2.6. HDF  80
2.6.1. Dokumentacja  81
2.6.2. Organizacja plików – model danych  82
2.6.3. Przeglądarka danych HDF – HDFView  84
2.6.4. Interfejs programistyczny – HDF5 API  85
2.6.5. HDF w programie Matlab  88
2.6.6. Podsumowanie  88
3. Biblioteka Visualization Toolkit  90
3.1. Dokumentacja  91
3.2. Architektura  91
3.2.1. Strumień wizualizacji  92
3.2.2. Model graficzny  95
3.2.3. Podstawowe obiekty modelu graficznego VTK  96
3.2.4. Zarządzanie pamięcią  100
3.2.5. Reprezentacja danych  101
3.2.6. Typy komórek vtkCell  102
3.2.7. Typy atrybutów  107
3.2.8. Implementacja  107
3.2.9. Typy zbiorów danych  108
3.3. Proceduralne tworzenie danych  110
3.4. Obiekty wejścia-wyjścia  114
3.4.1. Odczyt-zapis danych  114
3.4.2. Import-eksport sceny  115
3.4.3. Zapis wizualizacji do pliku  116
3.5. Mechanizm wymiany komunikatów  117
3.6. Tworzenie aplikacji  118
3.6.1. Języki skryptowe  118
3.6.2. C++  119
3.6.3. Programowanie graficzne  120
4. Podstawowe metody wizualizacji danych  123
4.1. Zasady tworzenia przekazu graficznego  123
4.1.1. Parametry charakteryzujące dane  123
4.1.2. Zmienne wizualne  124
4.1.3. Mapowanie informacji  126
4.1.4. Skuteczne mapowanie zmiennych  128
4.1.5. Metody wizualizacji  130 
4.2. Możliwości graficzne programu MATLAB  131
4.2.1. Proceduralna zmiana wyników wizualizacji  133
4.3. Podstawowe algorytmy biblioteki VTK  135
4.4. Algorytmy wizualizacji danych skalarnych  135
4.4.1. Mapowanie kolorów  135
4.4.2. Konturowanie  137
4.5. Algorytmy wizualizacji danych wektorowych i tensorowych  141
4.5.1. Znaczniki – glyph  141
4.5.2. Wyginanie – warping  143
4.5.3. Linie prądu – streamlines  143
4.5.4. Elipsoidy tensorowe  144
5. Zaawansowane algorytmy wizualizacji  146
5.1. Rozwój kart graficznych  146
5.2. Rendering powierzchni  148
5.2.1. Model oświetlenia  150
5.2.2. Interpolacja kolorów  152
5.3. Rendering objętościowy (wolumetryczny)  153
5.3.1. Strumień wizualizacji wolumetrycznej  155
5.3.2. Podstawowe algorytmy  156
5.3.3. Funkcja przejścia  159
5.3.4. Przykład programu  161
5.4. Podsumowanie  163
Bibliografia  164
Spis kodów źródłowych  166
Skorowidz  167

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl