Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na białym tle różnokolorowe kwadraciki-piksele, w środku czarny kod QR
Nauka - Technika - Technologia Tom 6
Seria wydawnicza AGH

Kategoria produktu
Publikacje wielotematyczne » Praca wielotematyczna
ISBN
978-83-67427-15-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5, online
Liczba stron
214
Rok wydania
2022
Opis

Szósty tom monografii z multidyscyplinarnej serii "Nauka - Technika - Technologia" publikowanej w formule open access. Książka zawiera artykuły dotyczące różnorodnych kierunków badawczych AGH, obejmujące zarówno tradycyjne obszary, takie jak górnictwo i hutnictwo, jak i bardzo nowoczesne obszary IT oraz wszelkie inne specjalności i kierunki prowadzone na Uczelni.

Spis treści

Jacek Adamiak
Analiza porównawcza urządzeń wiertniczych przeznaczonych do wierceń wielootworowych 5

Wojciech Bąchorek, Mariusz Benesz, Aleksander Kot, Szczepan Moskwa
Poprawa ciągłości zasilania w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych SN 19

Bartłomiej Garda, Piotr Zegarmistrz, Zbigniew Galias
Pomiary i modelowanie elementów memrystorowych 33

Michał Gruszka, Stanisław Nagy
Zjawiska wytrącania siarczanu baru podczas zatłaczania wód w procesie wspomagania wydobycia ropy naftowej ze złoża B3 47

Agata Nawrocka, Andrzej Kot, Marcin Nawrocki
Szacowanie siły w sterowaniu urządzeniem za pomocą elektrycznej aktywności mięśniowej 69

Robert Stala, Andrzej Mondzik, Adam Penczek, Stanisław Piróg, Aleksander Skała, Zbigniew Waradzyn
Układy energoelektroniczne i metody sterowania – nowe rozwiązania dla systemów fotowoltaicznych 87

Ryszard Tadeusiewicz, Paweł Tylek, Florian Adamczyk, Marcin Pietrzykowski, Grzegorz Szewczyk, Marek Szychta, Paweł Kiełbasa, Sebastian Sobocki, Marek Danielak, Tadeusz Juliszewski, Janusz Sowa, Józef Walczyk, Julia Gościańska-Łowińska
RoboFoR – automat do sadzenia drzew. Podstawowe moduły i właściwości funkcjonalne  119

Rafał Tarko, Jakub Gajdzica, Wiesław Nowak
Oddziaływanie elektromagnetyczne linii przesyłowych 400 kV na środowisko – analiza i metody jego redukcji 137

Paweł Tomach, Jacek Feliks
Badania parametrów pracy laboratoryjnego przesiewacza wibracyjnego o drganiach prostoliniowych w stanach nieustalonych 149

Albin Wojnar, Czesław Rybicki
Krótka analiza przebiegu eksploatacji złoża ropno-gazowego XMJ z rejonu Podkarpacia 165

Jan Ziaja, Paweł Walczak, Jacek Janicki
The calculation of ramming forces during the installation of pipelines in microtunnelling technology – selected industrial examples  181

Paweł Zyzański
Obliczeniowy model analityczny przebiegu eksploatacji wybranego podziemnego magazynu gazu 197

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl