Przejdź do treści

Banery wysuwane

zdjęcie miejskich budynków i skweru zieleni wykonane z drona
English-Polish, Polish-English Terminological Dictionary of Photogrammetry // Słownik terminologiczny angielsko-polski, polsko-angielski z dziedziny fotogrametrii

ISBN
978-83-67427-01-2
Typ publikacji
słownik
Format
A4
Oprawa
miękka
Liczba stron
184
Rok wydania
2022
Opis


W Polsce nie ma aktualnego słownika terminów fotogrametrycznych, który po rewolucji technologicznej, jaką było przejście z fotogrametrii analogowej i analitycznej do fotogrametrii cyfrowej, wykorzystującej metody z zakresu informatyki i komputerowego rozpoznawania obrazów (Computer Vision), jest szczególnie potrzebny.
Obecne na polskim rynku wydawniczym słowniki fotogrametryczne albo są „wiekowe”, a tym samym pozbawione haseł związanych z rewolucją cyfrową w fotogrametrii, albo niedokończone lub niekompletne. Jedynym względnie aktualnym słownikiem jest praca Zdzisława Kurczyńskiego, ale zawiera on jedynie hasła wraz odpowiednikami angielskimi i polskimi (bez podania znaczenia haseł, synonimów i haseł powiązanych).
Słownik składa się z części angielsko-polskiej i polsko-angielskiej. Każda z nich zawiera około 1030 terminów i skrótów występujących w literaturze fotogrametrycznej, ich definicje, objaśnienia, synonimy, a także pojęcia z nimi związane.
Publikacja Eweliny Kwiatek ma charakter kompendium informacyjnego obejmującego najbardziej aktualne słownictwo z dziedziny fotogrametrii. Praca opiera się na glosariuszu terminologii Stuarta Granshawa, ale jest wzbogacona o wiele haseł i terminów pokrewnych aktualnie używanych w fotogrametrii, a wywodzących się z dziedzin obecnie silnie związanych z fotogrametrią i teledetekcją: widzenia komputerowego i informatyki.
W kompozycji słownika autorka uwzględniła także potrzebę jego użyteczności dla różnych odbiorców. Z tego względu obok terminów specjalistycznych w tekście podano wiele zwrotów i wyrażeń przydatnych dla tłumaczy tekstów technicznych. Dodatkowo, aby przybliżyć znaczenie terminów użytkownikom nieposiadającym wiedzy specjalistycznej, hasła zawierają definicje.
Słownik będzie pomocny w prowadzeniu prac naukowych i dydaktycznych, a w kręgu jego odbiorców z pewnością znajdą się studenci studiów technicznych (zwłaszcza kierunków związanych z geodezją i kartografią, robotyką czy inżynierią środowiska), pracownicy naukowi w dyscyplinach technicznych, pracownicy firm fotogrametrycznych, a także tłumacze, lektorzy zajmujący się nauczaniem terminologii fachowej w ramach programu studiów na uczelniach wyższych oraz angliści w szkołach branżowych i technikach.


The dictionary consists of English-Polish and Polish-English parts. Each part contains approximately 1030 English/Polish terms and abbreviations used in photogrammetric literature and includes their definitions, explanations, synonyms and related terms. 
The dictionary is based on the material from Granshaw’s glossary of photogrammetric terminology in English, which was thoroughly reviewed, verified, organised, translated into Polish and supplemented with missing terms from the field of photogrammetry and the related fields of astronomy, GIS, IT, optics, photography, geodesy, remote sensing, mathematics, statistics and computer vision. 
The main purpose of compiling the dictionary was to supplement the content of already existing lexicographic publications in the field of photogrammetry with terms that appeared in English and Polish in the last decade. During the development of the dictionary the need to ensure its usefulness for various users was also taken into account. For this reason, in addition to specialised terms, the text includes many phrases and expressions useful to translators of technical texts. In addition, the entries contain definitions to help non-specialist users understand the terms.

Spis treści

Introductory note 5
English-Polish Terminological Dictionary of Photogrammetry  7
Od redakcji 95
Słownik terminologiczny polsko-angielski z dziedziny fotogrametrii 97
References/Bibiografia 184
 

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl