Przejdź do treści

Banery wysuwane

okładka w morskim kolorze z pomarańczową schematyczną strukturą grafenu przypominającą plaster mioduu
Materials Science: A Conceptionary
English-Polish Dictionary

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Inżynieria materiałowa
Specjalne kategorie
Nowości
ISBN
978-83-66727-02-1
e-ISBN
978-83-66727-03-8
Typ publikacji
słownik
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
578
Rok wydania
2022
Opis

Angielsko-polski słownik pt. „Materials Science: A Conceptionary. English-Polish Dictionary” zawiera słownictwo z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej obejmujące również zwroty i wyrażenia angielskie z pokrewnych dziedzin, takich jak np. krystalografia, metaloznawstwo, termodynamika, metalurgia, fizyka ciała stałego i matematyka. Szeroki zakres tematyczny słownika umożliwia jego wykorzystanie w kilku dyscyplinach naukowych i obszarach badań definiowanych zazwyczaj jako ‘materials science’, ‘materials physics’, ‘materials engineering‘, ‘materials science and engineering’ oraz ‘metallurgical engineering’.
Słownik ma charakter hybrydowy, ponieważ klasyczny – dominujący – alfabetyczny układ haseł został uzupełniony o związki wyrazowe, kolokacje, synonimy i antonimy. Udało się dzięki temu uzyskać unikatową wartość dodaną, którą stanowi spójna koncepcja merytoryczna i logiczna książki ułatwiająca w istotny sposób poznawanie, tłumaczenie i kojarzenie bardzo wielu bliskoznacznych słów, zwrotów, wyrażeń oraz pojęć zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Z tego właśnie powodu słownik może być wykorzystywany nie tylko do znalezienia dokładnego tłumaczenia na język polski pojedynczych słów lub zwrotów angielskich, ale przede wszystkim do ugruntowania i poszerzenia wiedzy z wielu obszarów tematycznych. Słownik zawiera i systematyzuje słownictwo o profilu ogólnoakademickim, praktycznym i zawodowym oraz wprowadza wiele nowych zwrotów specjalistycznych od niedawna obecnych w literaturze angielskiej.
Słownik jest przeznaczony dla doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, studentów i specjalistów pracujących w laboratoriach badawczych oraz w szeroko rozumianym przemyśle związanym z inżynierią materiałową, badaniami materiałów oraz wykorzystaniem klasycznych i zaawansowanych materiałów inżynierskich.

 

Recenzje

Profesor Leszek B. Magalas jest wybitnym specjalistą z zakresu inżynierii materiałowej i spektroskopii mechanicznej, którego wyjątkową pozycję zawodową potwierdza uhonorowanie go, jako pierwszego Polaka, Złotym Medalem Zenera, jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród w dziedzinie inżynierii materiałowej i fizyki. Posiada on ogromne doświadczenie dydaktyczne, zdobyte w trakcie prowadzenia wykładów w języku angielskim w kraju i za granicą oraz pracy w europejskich, amerykańskich, japońskich i chińskich ośrodkach badawczych.
Słownik prezentuje oryginalną koncepcję bogatego zbioru angielskojęzycznych terminów, zwrotów i wyrażeń, których znajomość jest konieczna do swobodnego poruszania się w szeroko pojętej dyscyplinie inżynierii materiałowej. Praca zawiera tysiące zwrotów i pojęć, starannie usystematyzowanych […] Godny podkreślenia jest fakt, że wśród tłumaczonych zwrotów jest wiele takich, których tłumaczenia nie są dostępne w krajowych słownikach i publikacjach.
Odstąpienie przez Autora od słownikowego wymogu skrupulatnego szeregowania haseł w kolejności alfabetycznej na rzecz ich uporządkowania według zawartości merytorycznej umożliwi Czytelnikowi kojarzenie i opanowanie znacznie szerszego słownictwa, bezpośrednio związanego z poszukiwanym znaczeniem pojęcia czy terminu. To z jednej strony stanowi ułatwienie, ale z drugiej wymusza konieczność kojarzenia związków logicznych między terminami, w tym związków wyrazowych i wyrazów bliskoznacznych […] Oczekiwanym odbiorcą słownika jest taki typ Czytelnika, który posiadając wystarczające podstawy językowe, dąży do pogłębionej percepcji tekstu angielskiego, przyswojenia poprawnego słownictwa, a w konsekwencji doskonalenia umiejętności komunikatywnych w języku polskim.

Profesor Jerzy J. Sobczak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Profesor Natalia Sobczak, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków


W mojej ocenie istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu spójną i doskonale przemyślaną pracę przeznaczoną dla doktorantów i studentów polskich uczelni, pracowników naukowych oraz inżynierów i technologów pracujących w wielu gałęziach przemysłu, które są związane z inżynierią materiałową. Przedstawiona terminologia naukowa jest bardzo bogata, wnikliwa i usystematyzowana […] Słownik ten powinien znacząco ułatwić działalność publikacyjną po angielsku w polskim środowisku naukowo-badawczym.

Profesor Wojciech Z. Misiołek, Lehigh University, Bethlehem, Pensylwania, USA

 

Spis treści

Wstęp 5
Wykaz skrótów 11
Materials Science: A Conceptionary. English‑Polish Dictionary 13
Abstrakt 577
Abstract 577

Cena
80,00 zł