Przejdź do treści

Banery wysuwane

fragment czarno-białego zdjęcia układu EMT
Oddziaływanie przemian mikrostrukturalnych na aktywność korozyjną wybranych stopów metali

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Inżynieria materiałowa
ISBN
978-83-66727-92-2
e-ISBN
e-ISBN 978-83-66727-93-9
e-PUB
978-83-67427-04-3
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
96
Rok wydania
2022
Opis

Praca z dziedziny inżynierii materiałowej i elektrochemii ciała stałego.  Omawia zagadnienia wpływu zmian mikrostrukturalnych materiałów metalicznych i stopów metali (zarówno tradycyjnie stosowanych metalicznych materiałów konstrukcyjnych jak stopy aluminium czy stopy magnezu, jak i nowych stopów wysokoentropowych HEA) na ich podatność na korozję.
Badania, których celem było określenie podatności materiałów metalicznych na korozję, prowadzono z zastosowaniem metod eksperymentalnych bazujących na elektrycznych reakcjach chemicznych. Wśród tych metod szczególnie wartościowa jest analiza elektrochemiczna z wykorzystaniem techniki lokalnego mikroogniwa oraz spektroskopii impedancyjnej.
Monografia podsumowuje badania autora, których wyniki zostały opublikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach i które niewątpliwie przyczyniły się do rozwoju omawianych dziedzin.
 

Spis treści

Wykaz symboli 7
Streszczenie 9
Wprowadzenie 11
1. Elektrochemiczne i nieelektrochemiczne metody i techniki pomiarowe  15
2. Badania aluminium i jego stopów 18
2.1. Wpływ orientacji krystalograficznej na zachowania korozyjne w mikroobszarach polikrystalicznego aluminium 19
2.2. Wpływ metody odlewania próżniowego VSC na mikrostrukturę i zachowanie korozyjne stopów aluminium 2017 oraz 5052 23
3. Badania stopów magnezu 33
3.1. Wpływ metody odlewania ze stanu stało-ciekłego oraz obróbki cieplnej na mikrostrukturę i zachowanie elektrochemiczne tiksoodlewu Mg-RE 34
3.2. Analiza właściwości elektrochemicznych tiksoodlewu Mg-RE w elektrolitach symulujących płyny ustrojowe 43
3.3. Wpływ metody odlewania ze stanu stało-ciekłego oraz obróbki cieplnej na mikrostrukturę i zachowanie elektrochemiczne tiksoodlewu Mg-Zn-RE 48
4. Charakterystyka oraz własności elektrochemiczne wybranych stopów wysokoentropowych 56
4.1. Charakterystyka zachowania korozyjnego kompozytu na osnowie stopu wysokoentropowego typu CoCrFeMnNi otrzymanego metodą spiekania proszków metali 59
4.2. Charakterystyka zachowania korozyjnego stopów wysokoentropowych typu AlCoCrFe(Ni) otrzymywanych metodą spiekania proszków metali 67
4.3. Wpływ technologii wytwarzania stopu CoCrFeMnNi na jego zachowanie korozyjne 70
4.4. Wpływ technologii wytwarzania nowoczesnych stopów wysokoentropowych typu TiZrNbTa(Hf lub Mo) do zastosowań biomedycznych na ich zachowanie korozyjne 72
Podsumowanie 79
Podziękowania 83
Literatura 85
 

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl