Przejdź do treści

Banery wysuwane

seledynowozielony i szaroniebieski obraz mikrostruktury
Skrypt do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu nanomateriały i nanotechnologie

Dyscyplina
nauki techniczne » inżynieria materiałowa
nauki techniczne » metalurgia
ISBN
978-83-66727-74-8
e-ISBN
978-83-66727-67-0
Typ publikacji
skrypt
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
126
Rok wydania
2022
Opis

Skrypt obejmuje osiem ćwiczeń o identycznej konstrukcji, na którą składają się dwie części: przygotowanie teoretyczne i przebieg ćwiczenia. Części teoretyczne zawierają kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia badanych zjawisk oraz ich interpretacji, prezentują też spis literatury poszerzającej daną problematykę. Części przedstawiające przebieg ćwiczenia opisują wykorzystywane w danym ćwiczeniu aparaturę i odczynniki oraz podają instrukcje dotyczące opracowania wyników. Każde ćwiczenie zakończone jest listą pytań i zagadnień mających pomóc studentowi w przygotowaniu się do ćwiczenia.
Problematyka ćwiczeń oprócz zagadnień związanych z charakterystyką nanoproszków i nanozawiesin obejmuje także proces wytwarzania nanomateriałów ceramicznych, prezentuje ich mikrostruktury oraz niektóre z własności fizycznych, np. cieplne. Dodatkowo przybliżono wybrane tematy związane z techniką laserową wytwarzania tworzyw ceramicznych. Wszystkie treści dobrano i zaprezentowano w sposób zrozumiały, a przez wykorzystanie licznych rysunków i zdjęć – także atrakcyjny.
Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków: inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna i procesowa oraz innych związanych z nanotechnologią i nanomateriałami.
 

Spis treści

Wstęp 5
Regulamin zajęć laboratoryjnych 7
Regulamin BHP 9
Ćwiczenie 1
Pomiar właściwości reologicznych i cieplnych nanozawiesin 13
Ćwiczenie 2
Wpływ warunków wirowania na separację nanocząstek 29
Ćwiczenie 3
Pomiar wartości pH zawiesin ceramicznych modyfikowanych mikro- i nanoproszkami 41
Ćwiczenie 4
Badania efektów cieplnych towarzyszących hydratacji past ceramicznych zawierających mikro- i nanoproszki 53
Ćwiczenie 5
Wpływ nanocząstek na przebieg reakcji w układach wielofazowych 67
Ćwiczenie 6
Wykorzystanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni materiałów 79
Ćwiczenie 7
Synteza nanoproszków oraz nanolaminatów na przykładzie reakcji SHS inicjowanej wiązką laserową 99
Ćwiczenie 8
Wybrane zastosowania nanoproszków ceramicznych – elektroliza 115
 

Spis treści
Cena
15,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl