Przejdź do treści

Banery wysuwane

Biało-pomarańczowa okładka z fragmentami ogłoszeń informujących o ograniczeniach w sklepach w czasie pandemii COVID-19
Przedsiębiorczość w nietypowym kryzysie
Doświadczenie COVID-19

Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66727-68-7
e-ISBN
978-83-66727-69-4
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
140
Rok wydania
2021
Wydanie
1
Opis

Pojawienie się pandemii COVID-19 było wydarzeniem zaskakującym, ale nie nieprzewidywalnym. Od wielu lat uczeni ostrzegali przed możliwością wystąpienia takiego szybko rozprzestrzeniającego się wirusa – nie wiadomo było tylko, kiedy dokładnie to nastąpi, jakiego typu to będzie wirus i jak będą na niego reagować dotknięte nim społeczeństwa. Wybuch pandemii zaskoczył więc wszystkich, także sprawujących władzę. Nie było gotowych procedur, odpowiednich instytucji mogących natychmiast podjąć działania. Można nawet zaryzykować tezę, że rządy stosowały metodę prób i błędów, kierując się jednym nadrzędnym celem – powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Te reakcje z jednej strony przynosiły pozytywne rezultaty, ograniczając liczbę ofiar i chroniąc narodowe systemy opieki zdrowotnej przed zapaścią, ale z drugiej strony wywołały recesję ze wszystkimi niekorzystnymi, towarzyszącymi jej efektami ekonomicznymi i społecznymi.

Podstawą do powstania tej publikacji stała się próba odpowiedzi na pytania: czy pandemia to nietypowy kryzys, a jeśli tak, to jak go badać? Czy to doświadczenie wnosi coś nowego do naszej wiedzy teoretycznej? Czy pomaga w tym spojrzenie na kryzys z różnych perspektyw? Książkę podzielono na dwie części: teoretyczną i empiryczną. W części teoretycznej autorki przedstawiły kategorie analityczne oraz koncepcje, które okazały się najbardziej nośne w badaniach, to jest konceptualizację kryzysu w przedsiębiorczości, poczucie niepewności w sytuacjach kryzysowych i odporność na nie, czyli rezyliencję. Część empiryczna obejmuje spojrzenie na kryzys ekonomiczny wywołany pandemią przez pryzmat gospodarki globalnej, ale także z punktu widzenia Polski i samych doświadczających go przedsiębiorców. W ostatnim rozdziale znajduje się opis badania, które autorki przeprowadziły wśród małych i mikroprzedsiębiorców w czasie pierwszego lockdownu oraz po upływie trzech miesięcy, gdy część obostrzeń została zniesiona.

Spis treści

Wstęp 5
Część I
Koncepcje i kategorie analityczne nakreślające teoretyczne ramy 9
1. Kryzys – codzienność czy wyjątkowość aktywności przedsiębiorczej? 11
1.1 Definicje kryzysu 13
1.2. Obszary badań nad zjawiskiem kryzysu 14
1.3. Przebieg i skutki kryzysu 18
1.4. Psychologiczne konsekwencje kryzysu w aktywności przedsiębiorczej 21
1.5. Pandemia COVID-19 jako nietypowy kryzys 23
2. Niepewność – szansa czy zagrożenie? 25
2.1. Niepewność w czasach zarazy 25
2.2. Niepewność – definicje i typologie 29
2.3. Niepewność w przedsiębiorczości 31
2.4. Niepewność a ryzyko 32
2.5. Zachowania w sytuacjach niepewnych 34
2.6. Innowacja – pozytywny aspekt niepewności 37
3. Rezyliencja – odpowiedź czy przygotowanie na kryzys? 41
3.1. Definicja pola badawczego 41
3.2. Rezyliencja w przedsiębiorczości 44
3.3. Rezyliencja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 48
3.4. Rezyliencja przedsiębiorcza w kryzysie COVID-19 54
Część II
Pandemia jako nietypowy kryzys 57
4. Globalna pandemia a lokalne oblicza kryzysu 59
4.1. Globalna gospodarka w globalnej pandemii 59
4.2. Przedsiębiorczość w pandemii 65
4.3. Reakcja rządów na pandemię i jej konsekwencje dla przedsiębiorczości 68
5. Polska strategia epidemiczna a konsekwencje dla przedsiębiorczości 73
5.1. COVID-19 w Polsce – rząd wobec pandemii 73
5.2. COVID-19 w oczach Polaków 78
5.3. Kondycja polskiej gospodarki w roku pandemii 81
5.4. Polska przedsiębiorczość w zderzeniu z pandemią 83
6. Świat małej i mikroprzedsiębiorczości w zderzeniu z epidemią 93
6.1. Przedsiębiorca 96
6.1.1. Cechy przedsiębiorcze 96
6.1.2. Reakcja emocjonalna 97
6.1.3. Życie osobiste 100
6.2. Firma 101
6.2.1. Strategie działania 101
6.2.2. Relacje z pracownikami 104
6.3. Otoczenie biznesowe 107
6.3.1. Regulacje rządowe 107
6.3.2. Interesariusze 110
6.3.4. Perspektywy na przyszłość 111
Podsumowanie 115
Bibliografia 123

Cena
18,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl