Przejdź do treści

Banery wysuwane

ZMODYFIKOWANA METODA ILOCZYNU SKALARNEGO SŁUŻĄCA DO BADANIA KIERUNKU FILTRACJI W ZAPORACH ZIEMNYCH
ZMODYFIKOWANA METODA ILOCZYNU SKALARNEGO SŁUŻĄCA DO BADANIA KIERUNKU FILTRACJI W ZAPORACH ZIEMNYCH

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Inżynieria środowiska
ISBN
978-83-7464-883-7
Typ publikacji
monografia
Format
PDF na CD
Oprawa
twarda
Liczba stron
150
Rok wydania
2016
Opis

Książka z serii "Rozprawy Doktorskie. Monografie"

Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących wodę wymaga ciągłego monitoringu. Jedną z podstawowych form monitoringu takich obiektów są pomiary piezometryczne, które umożliwiają bezpośrednią ocenę poziomu zwierciadła wody w piezometrze otwartym lub pomiar ciśnienia wody w piezometrze zamkniętym. Badania te dają możliwość kontroli intensywności zjawiska filtracji przez budowlę piętrzącą, a tym samym mogą stanowić podstawę do oceny trwałości i bezpieczeństwa funkcjonowania konstrukcji.
W monografii dokonano obszernej analizy miary podobieństwa stanów wody w badanych piezometrach i stanów wody górnej (WG) uzyskanych zmodyfikowaną metodą iloczynu skalarnego w przypadku trzech zapór: w Pieczyskach, Klimkówki oraz Tresnej. Dodatkowo badanie kierunku filtracji poprzedzono obszerną analizą danych piezometrycznych w aspekcie wykrywania oraz eliminacji obserwacji odstających, wykorzystując w tym celu trzy testy statystyczne: dwa warianty testu Q-Dixona, test Grubbsa oraz test Hampela. W celu określenia granicznej wartości miary podobieństwa, powyżej której można stwierdzić istnienie kontaktu hydraulicznego pomiędzy stanami wody w badanych piezometrach a stanami wody górnej (WG), zaproponowano autorską metodę bazującą na wykorzystaniu rozkładu empirycznego poziomów miar podobieństwa oraz obliczeniu kwantylu rzędu 95%. Zastosowana metoda iloczynu skalarnego została porównana z inną teoretyczną metodą określania kierunku filtracji, a także z metodą graficzną polegającą na wykreśleniu hydroizohips.

 

Spis treści
Cena
0,00 zł