Przejdź do treści

Banery wysuwane

szmaragdowa okładka z ilustracją mapy połączeń
KNOWLEDGE, TECHNOLOGY AND SOCIETY
MONOGRAPH AGH ISC 2018

Autor
redaktor naukowy
redaktor naukowy
Kategoria produktu
Publikacje wielotematyczne » Praca wielotematyczna
ISBN
978-83-66364-51-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5, PDF
Liczba stron
226
Rok wydania
2020
Opis

Monografia zawiera drugą część recenzowanych artykułów uczestników międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej "AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society" (AGH ISC 2018) zorganizowanej pod patronatem rektora AGH prof. Tadeusza Słomki. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji jest prorektor ds. studenckich prof. Anna Siwik, a przewodniczącym Komitetu Naukowego prorektor ds. kształcenia prof. Wojciech Łużny. Konferencja skierowana jest do studentów I i II stopnia zaangażowanych w szeroko rozumianą działalność badawczą i naukową oraz ich opiekunów naukowych, promotorów i mentorów. Udział w konferencji daje możliwość zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć naukowych i badawczych na forum międzynarodowym, wymiany wiedzy ze studentami i pracownikami innych uczelni, a także nawiązania współpracy przy realizacji wspólnych projektów. Zakres tematyczny podzielony został na cztery główne obszary: nauki techniczne, nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne, nauki środowiskowe oraz nauki humanistyczne i społeczne.

Spis treści
Cena
0,00 zł