Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na szarym tle rysunek przedstawiający system wentylacyjny
Wybrane zagadnienia z wentylacji kopalń węgla kamiennego

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-777-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
128
Rok wydania
2015
Spis treści

Wprowadzenie  5
1. Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
Profesora Janusza Roszkowskiego  9
2. Projektowanie wentylacji lutniowej w warunkach zagrożenia metanowego i temperaturowego z wykorzystaniem programu AGHWEN  19
2.1. Wstęp  19
2.2. Charakterystyka wentylatorów lutniowych  21
2.3. Wybór wentylatora lutniowego w celu zapewnienia właściwej współpracy z lutniociągiem nieszczelnym  22
2.4. Rozkład stężenia metanu w wyrobisku  22
2.5. Program komputerowy projektowania i obliczania lutniociągów nieszczelnych  26
2.6. Przykład projektowy wentylacji lutniowej i klimatyzacji wyrobisk chodnikowych  31
2.6.1. Parametry projektowe wyrobisk  31
2.6.2. Założenia projektowe  32
2.6.3. Analiza wyników obliczeń  33
2.7. Podsumowanie  40
3. Wybrane metody zwiększenia strumienia objętości powietrza w ślepych przodkach  41
3.1. Wstęp  41
3.2. Opis matematyczny zmian wydatku objętościowego powietrza w lutniociągu  41
3.2.1. Strumień objętości powietrza  42
3.2.2. Określenie granicznej minimalnej odległości między wentylatorami  44
3.3. Obliczenia numeryczne  45
3.4. Podsumowanie  52
4. Przegląd metod prognozowania wydzielania metanu do wyrobisk górniczych  54
4.1. Wstęp  54
4.2. Empiryczne modele prognozowania wydzielania metanu  55
4.3. Metoda prognozowania wydzielania metanu oparta na modelu geomechanicznym  57
4.4. Modele symulacyjne  59
4.5. Modele prognozowania krótkoterminowego wydzielania metanu  61
4.6. Metoda prognozowania z wykorzystaniem sieci neuronowych  62
4.7. Podsumowanie  64
5. Nowa metoda odmetanowania pokładów węgla w ścianach eksploatacyjnych przewietrzanych systemem na „U”  66
5.1. Wstęp  66
5.2. Planowanie eksploatacji  66
5.3. Dotychczasowe metody odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych  68
5.4. Nowa metoda odmetanowania  72
5.5. Wytyczne bezpiecznego wykonywania otworów odmetanowania  77
5.6. Podsumowanie  78
6. Symulacja komputerowa regulacji rurociągu i wiązki otworów drenażowych rozmieszczonych w rejonie ściany wydobywczej  80
6.1. Wstęp  80
6.2. Model matematyczny przepływu mieszaniny gazów w układzie wyrobisko – zroby – calizna – rurociągi odmetanowania  81
6.2.1. Przepływ przez układ wyrobisko – zroby  81
6.2.2. Model otworu lub wiązki otworów drenażowych o parametrach skupionych  83
6.2.3. Model matematyczny otworu lub wiązki otworów drenażowych o parametrach rozłożonych  84
6.2.4. Przepływ mieszaniny powietrza i metanu w otworze drenażowym  87
6.3. Program komputerowy do symulacji pracy rurociągu odmetanowania i wiązki otworów drenażowych z możliwością regulacji  88
6.4. Symulacja komputerowa odmetanowania wiązką otworów rozmieszczonych w rejonie starych zrobów i w rejonie ściany  90
6.5. Przykład – regulacja wiązki otworów drenażowych rozmieszczonych w rejonie tzw. starych zrobów  91
6.6. Podsumowanie  98
7. Obliczanie sieci odmetanowania z wykorzystaniem programu komputerowego AGHODMET  100
7.1. Wstęp  100
7.2. Równania spadku ciśnienia gazu na drodze niezależnej  101
7.3. Układ równań opisujących przepływ gazu w sieci odmetanowania  102
7.2. Stężenie metanu w mieszaninie płynącej rurociągami sieci odmetanowania  104
7.5. Rozwiązywanie sieci odmetanowania za pomocą programu AGHODMET  105
7.5.1. Algorytm rozwiązywania sieci odmetanowania  105
7.5.2. Zakładanie sieci odmetanowania w programie AGHODMET  108
7.5.3. Algorytm regulacji sieci odmetanowania  114
7.5.4. Prezentacja wyników obliczeń za pomocą programu komputerowego  119
7.6. Zastosowanie programu AGHODMET  120
7.7. Podsumowanie  122
Literatura  123

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl