Przejdź do treści

Banery wysuwane

czarna okładka z ryciną Georga Agricoli
Wybrane problemy urabiania, transportu i przeróbki skał trudnourabialnych Tom 3

Dyscyplina
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-66016-46-0
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Liczba stron
130
Rok wydania
2018
Opis

Trzeci tom monografii prezentującej zagadnienia związane z eksploatacją trudnourabialnych surowców naturalnych zalegających w trudnych warunkach górniczo-geologicznych. W poszczególnych rozdziałach omówiono wpływ parametrów materiałowych oraz technologii wykonania narzędzi dyskowych niesymetrycznych na ich trwałość, zaprezentowano wyniki testowych badań współczynnika tarcia między okładziną bębna a taśmą przy dużych naciskach i ekstremalnie niskich wartościach prędkości jej poślizgu z uwzględnieniem zanieczyszczeń, przedstawiono możliwości urabiania złóż trudnourabialnych surowców skalnych w kopalniach odkrywkowych z wykorzystaniem specjalistycznego osprzętu roboczego montowanego na jednonaczyniowych koparkach przedsiębiernych z napędem hydraulicznym, wraz z kryteriami doboru takich koparek, dokonano przeglądu górniczych maszyn autonomicznych, których głównym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności wydobycia surowców naturalnych, a także poddano analizie zagadnienia związane z opracowaniem metodyki wyznaczania parametrów pracy wibracyjnych kruszarek szczękowych o kinematycznym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk.

Spis treści

1. Wstęp  7
2. Narzędzia i organy dyskowe do urabiania skał trudnourabialnych i abrazyjnych  10
2.1. Analiza własności skał  12
2.2. Próby urabiania skał pojedynczymi narzędziami  14
2.3. Próby urabiania skał organem dyskowym  20
2.4. Podsumowanie  26
3. Wpływ parametrów materiałowych oraz technologii wykonania narzędzi dyskowych niesymetrycznych na ich trwałość  29
3.1. Wprowadzenie  29
3.2. Badania laboratoryjne wybranych narzędzi dyskowych  30
3.2.1. Badania makroskopowe  30
3.2.2. Badania fraktograficzne  31
3.2.3. Analiza składu chemicznego  32
3.2.4. Badania twardości  32
3.2.5. Badania mikroskopowe  33
3.2.6. Krótka charakterystyka zastosowanych stali i analiza uzyskanych wyników  36
3.3. Propozycja opracowania narzędzi dyskowych odlewanych  38
3.4. Wykonanie narzędzi dyskowych odlewanych  41
3.5. Próby poligonowe narzędzi dyskowych odlewanych i wytaczanych  46
3.6. Wytypowanie materiału na narzędzia dyskowe z wykorzystaniem oprogramowania i bazy danych CES EduPack  53
3.7. Podsumowanie  57
4. Badania wpływu zanieczyszczenia na wartość współczynnika tarcia między okładziną bębna a taśmą  59
4.1. Wprowadzenie  59
4.2. Stanowisko do badań współczynnika tarcia  60
4.2.1. Budowa stanowiska  60
4.2.2. Badania współczynnika tarcia między taśmą a okładziną bębna napędowego  63
4.3. Podsumowanie i wnioski  66
5. Możliwości urabiania złóż surowców skalnych za pomocą specjalistycznego osprzętu roboczego do koparek jednonaczyniowych podsiębiernych  68
5.1. Wprowadzenie  68
5.2. Kryteria doboru koparki podsiębiernej jako nośnika osprzętu do urabiania skał  69
5.3. Urabianie złóż surowców skalnych za pomocą młotów hydraulicznych  71
5.4. Urabianie złóż surowców skalnych za pomocą głowic frezujących poprzecznych  76
5.5. Urabianie złóż surowców skalnych za pomocą zrywaków wibracyjnych  83
5.6. Podsumowanie  90
6. Koncepcyjny układ sterowania dla górniczych maszyn autonomicznych poruszających się w nieznanym otoczeniu  93
6.1. Wprowadzenie  93
6.2. Idea autonomii maszyn górniczych  94
6.3. Zadania nadrzędnego układu sterowania  95
6.4. Zadanie poszukiwania celu  98
6.5. Symulacja zadania „podążaj do celu”  100
6.6. Podsumowanie  102
7. Zagadnienia wyznaczania parametrów pracy wibracyjnych kruszarek szczękowych  104
7.1. Wprowadzenie  104
7.2. Opis stanowiska badawczego  106
7.3. Charakterystyka materiałów użytych do badań  108
7.4. Metoda i plan badań  110
7.4.1. Metoda badań  110
7.4.2. Plan doświadczenia  114
7.4.3. Wyniki badań  115
7.5. Podsumowanie  127

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl