Przejdź do treści

Banery wysuwane

zielona okładka z ryciną Georga Agricoli
Wybrane problemy urabiania, transportu i przeróbki skał trudnourabialnych Tom 1

Dyscyplina
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-7464-895-0
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
148
Rok wydania
2016
Opis

Publikacja dotyczy aktualnych, istotnych problemów związanych z koniecznością eksploatacji w najbliższej przyszłości trudnourabialnych surowców naturalnych zalegających często w pokładach cienkich i coraz trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych - nie tylko w kraju, ale też zagranicą. Opracowanie jest wartościowe nie tylko pod względem naukowym, lecz również praktycznym, ponieważ wzrost gospodarczy powoduje stałe zwiększanie się zapotrzebowania na różnego rodzaju kopaliny (wykorzystywane zarówno w budownictwie i drogownictwie, jak i innych gałęziach przemysłu).

Kolejne rozdziały monografii prezentują wyniki wybranych nowatorskich badań aktualnie prowadzonych w ramach badań statutowych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, które stanowią cenny materiał do dalszych badań naukowych i mogą być wykorzystane w dydaktyce.

Praca wypełnia lukę w literaturze, w której do tej pory nie było kompendium z zakresu wydobycia trudnourabialnych surowców mineralnych. Z uwagi na bardzo szeroki zakres zagadnień autorzy zdecydowali o publikacji kolejnych tomów monografii, które w sposób kompleksowy podsumują efekty badań i propozycje ewentualnych wdrożeń w przemyśle.

Spis treści

Wstęp  7
2. Wykorzystanie metody elementów dyskretnych (DEM) do modelowania rozkruszania skał trudnourabialnych  10
2.1. Wprowadzenie  10
2.2. Metoda zastępowania elementów (PRM)  12
2.3. Kryteria kruszenia  13
2.4. Zastosowanie metody PRM  15
2.5. Metoda elementów połączonych (BPM)  16
2.6. Rodzaje połączeń elementów dyskretnych w metodzie BPM  17
2.7. Zastosowanie metody BPM  18
2.8. Uwagi do modelowania procesu rozkruszania metodą DEM  19
3. Kierunki rozwoju narzędzi górniczych do urabiania skał zwięzłych  22
3.1. Wprowadzenie  22
3.2. Wpływ parametrów konstrukcyjnych noży styczno-obrotowych na ich trwałość  26
3.3. Wpływ parametrów materiałowych noży na ich trwałość  32
3.4. Wpływ zastosowania ciśnieniowego zraszania noży styczno-obrotowych  35
3.5. Nowe rozwiązanie narzędzi skrawających alternatywnych dla noży styczno-obrotowych  37
3.6. Nowe rozwiązanie uchwytów noży styczno-obrotowych  40
3.7. Podsumowanie  46
4. Aktualne i perspektywiczne technologie wybierania cienkich pokładów  50
4.1. Zasoby węgla kamiennego w Polsce  50
4.2. Aktualne technologie wybierania pokładów cienkich  52
4.2.1. Kompleksy strugowe  53
4.2.2. Kompleksy kombajnowe  59
4.3. Perspektywiczne technologie wybierania podkładów cienkich  67
4.4. Podsumowanie  72
5. Możliwości zastosowania technologii zrywania do urabiania skał trudnourabialnych w górnictwie odkrywkowym  74
5.1. Wprowadzenie 74
5.2. Metody klasyfikacji urabialności skał za pomocą zrywania  75
5.3. Dobór maszyny roboczej do realizacji urabiania skał zrywakiem  77
5.4. Wyznaczanie sił występujących w procesie zrywania  80
5.5. Wyznaczanie wartości sił zewnętrznych występujących w procesie zrywania  83
5.6. Dobór osprzętu roboczego do zrywania  85
5.7. Konstrukcja i rodzaje zębów zrywających  87
5.8. Podsumowanie  91
6. Wybrane zagadnienia doboru środków transportu ciągłego do odstawy materiałów abrazyjnych  94
6.1. Wprowadzenie  94
6.2. Własności materiałów sypkich w aspekcie zużycia elementów konstrukcyjnych przenośników  95
6.3. Przegląd środków transportu ciągłego w aspekcie transportu materiałów abrazyjnych  97
6.3.1. Przenośniki z nosiwem przesuwanym względem rynny przenośnika  98
6.3.2. Przenośniki z nosiwem przenoszonym wzdłuż konstrukcji przenośnika  101
6.4. Badania warunków kontaktu nosiwa z elementami konstrukcyjnymi maszyn transportowych  103
6.5. Podsumowanie  108
7. Zagadnienia przeróbki odpadów drobnoziarnistych w kopalniach odkrywkowych  110
7.1. Wprowadzenie  110
7.2. Mielenie odpadów drobnoziarnistych w kopalniach odkrywkowych  111
7.2.1. Metoda i program badań  116
7.2.2. Wyniki badań  120
7.2.3. Wnioski z przeprowadzonych badań  123
7.3. Granulowanie  124
8. Współczesne trendy w robotyzacji maszyn górniczych  134
8.1. Wprowadzenie  134
8.2. Kompleksy ścianowe  136
8.3. Zmechanizowane kompleksy chodnikowe  137
8.4. Systemy transportowe  138
8.5. Roboty inspekcyjne do oceny stanu technicznego infrastruktury górniczej oraz aktywnego wsparcia górniczych zespołów ratowniczych  139
8.6. Rozwój układów sensorycznych maszyn autonomicznych  140
8.7. Badanie magnetometru  142
8.8. Podsumowanie  147

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl